Pošalji ovu stranicua | Isprintaj ovu stranicu

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Liječenje u privatnim klinikama i pokriće participacija, sloboda u kreiranju pokrića za zaštitu vašeg zdravlja.

 • birate liječnike i ustanove koje želite
 • dogovarate termin kada vama odgovara
 • MedUNIQA - medicinski savjeti i narudžbe zdravstvenih usluga 24 sata dnevno 7 dana u tjednu
 • široka i raznovrsna pokrića unutar jedne police
 • korištenje zdravstvenih usluga bez uputnice liječnika opće prakse i čekanja
 • pokriće participacije i doplate za lijekove s B liste HZZO-a
 • godišnji novčani iznos unutar kojih koristite zdravstvene usluge prema svojim zdravstvenim potrebama
 • zdavstvene usluge bez ograničenja ovisno o vrsti pregleda, odnosno pretraga

Pregled pokrića i programa

Kombinacijom sljedećih pokrića osigurajte svoju optimalnu zdravstvenu zaštitu:

Pokriće participacija i doplata iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Osiguravajućim pokrićem obuhvaćeni su troškovi liječenja osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju (participacija) i troškovi doplata za lijekove s dopunske liste lijekova (doplata) nastalih u obveznom zdravstvenom osiguranju. Iznos participacije definiran je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju
- godišnji limit od 1.000 kn do neograničeno

Sistematski liječnički pregled
Sistematski pregled je cjelovit preventivni pregled liječnika specijaliste interne medicine ili medicine rada namijenjen redovnoj kontroli zdravstvenog stanja, a obuhvaća najvažnije dijagnostičke postupke i preglede.
Naši sistematski pregledi pripremljeni su u nekoliko varijanti prilagođenih različitim potrebama klijenata, a sadrže kombinacije sljedećih pregleda i pretraga:

 • pregled liječnika specijalista interne medicine/opće medicine ili medicine rada

              - snimka elektrokardiograma
              - ultrazvuk organa trbuha
              - usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija:

 • pretrage krvi: sedimentacija, kompletna krvna slika, GUK, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi, HDL, urati,
 • kompletna pretraga urina        
 • pregled ginekologa, PAPA test, ginekološki UZV,UZV dojki ili mamografija
 • urološki pregled, UZV prostate, PSA
 • TSH, UZV štitnjače
 • pregled liječnike specijaliste oftalmologa
 • stolica na okultno krvarenje
 • denzitometrija
 • ergometrija ili UZV srca
   

Specijalistički liječnički pregledi
Osiguranici imaju pravo na besplatne specijalističke preglede liječnika svih specijalnosti, a prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog limita po godini osiguranja, sukladno ugovorenom pokriću. Iznimno, ukoliko sklopite specijalne programe višeg standarda možete uz prethodno utvrđenu medicinsku indikaciju prekoračiti ugovoreni limit. U tom slučaju 50% nastalih troškova snosite Vi, a 50% troškova UNIQA.
             - godišnji limit od 1.000 kn do 2.000 kn

Dijagnostički postupci
Osiguranici imaju pravo na besplatne dijagnostičke postupke ili pretrage svih specijalnosti, a prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog limita po godini osiguranja, sukladno ugovorenom pokriću. Iznimno, ukoliko sklopite specijalne programe višeg standarda možete uz prethodno utvrđenu medicinsku indikaciju prekoračiti ugovoreni limit. U tom slučaju 50% nastalih troškova snosite Vi, a 50% troškova UNIQA.
             - godišnji limit od 2.000 kn do 3.000 kn

Fizikalna terapija
Osiguranici imaju pravo na ambulantnu fizikalnu terapiju, a prema medicinskoj inidkaciji do ugovorenog limita po godini osiguranja, sukladno ugovorenom pokriću. U troškovima za fiziklanu terapiju osiguranik sudjeluje u visini 30% od nastalih troškova.
             - godišnji limit 3.000 kn

Mali operacijski zahvati
Osiguranici imaju pravo na pokriće ambulantnih, malih operacijskih zahvata (npr. ateromi, furunkuloza, veruke, biopsije, kiretaža, laserska operacija hemeroida, katarakte, glaukoma), a prema medicinskoj inidkaciji do ugovorenog limita po godini osiguranja, sukladno ugovorenom pokriću. U troškovima za male operacijske zahvate osiguranik sudjeluje u visini 30% od nastalih troškova.
             - godišnji limit 5.000 kn

Medicinska pomagala (ortopedska i druga zdravstvena pomagala) - u paketima za djecu

Osiguranici imaju pravo na pokriće ortopedskih i drugih medicinskih pomagala (npr. naočale, leće, ulošci, proteze, itd.) koja nisu utvrđena kao pravo osiguranika iz obveznog zdravstvenog osiguranja ili su pomagala višeg standarda od utvrđenog obveznim zdravstvenim osiguranjem prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog limita po godini osiguranja. U svim troškovima za ortopedska i drugih medicinska pomagala osiguranik sudjeluje u visini 30% od cijene svakog pomagala.
             - godišnji limit 1.000 kn

Stomatološke usluge - u paketima za djecu
Osiguranici imaju pravo na pokriće stomatoloških usluga (npr. ispuni zubi, ortopanotomografsko snimanje, vađenje zuba itd.) do ugovorenog limita po godini osiguranja. U troškovima za stomatološke usluge osiguranik sudjeluje u visini 30% od nastalih troškova.
              - godišnji limit 1.000 kn

Zdravstvene ustanove

Mreža ugovornih zdravstvenih ustanova UNIQE rasprostranjena je diljem Hrvatske i kontinuirano se širi. Sa ugovornim zdravstvenim ustanovama održavamo stalnu komunikaciju te zajedničkim snagama činimo sve kako bi naša usluga bila kvalitetna i doprinjela zadovoljstvuzajedničkih klijenata. Ugovorne zdravstvene ustanove redovito obilazimo kako bismo pratili njihov rad, a također pratimo i zadovoljstvo klijenata sa obavljenim uslugama i ustanovama.

Jedna od prednosti za osiguranike UNIQA osiguranja je i mogućnost obavljanja zdravstvenih usluga i izvan ugovorne mreže. Prema našem iskustvu, osiguranici UNIQE posebno cijene mogućnost slobodnog odabira zdravstvene ustanove i liječnika kod kojeg žele obaviti pretragu.

Posebna ponuda u Poliklinici Aviva:

Poliklinika AVIVA odobrava 20% popusta na sve zdravstvene usluge (izuzev na akcije i paketne usluge), svim osiguranicima UNIQE i članovima njihovih kućanstava, neovisno o vrsti police osiguranja koju imaju ugovorenu. Usluga s odobrenim popustom naplaćuje se direktno od osiguranika odmah po pruženoj usluzi.

U svrhu ostvarivanja popusta, osiguranik se treba identificirati davanjem na uvid originala ili preslike police osiguranja, odnosno kartice dobrovoljnog osiguranja osiguranika UNIQE.

BABINA GREDA

*Poliklinika za kirurgiju, ginekologiju, internu medicinu i radiologiju DR. MEDARIĆ, Braće Radića 18
 

BELI MANASTIR

Poliklinika GHETALDUS, Trg slobode 33


BEDEKOVČINA

Poliklinika Glumpak-Trg Ante Starčevića 10


BJELOVAR

*Poliklinika Došen, J.J. Strossmayera 4

Poliklinika GHETALDUS, F . Supila 8A

Specijalistička ordinacija medicine rada, dr.med. Pleskalt Bartonj i dr.med. Zdravko Sajčić, Mihanovićeva 8

Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Galkowski, Masarykova 15

Ljekarna Bjelovar, Trg Petra Preradovića 4

Specijalistička ginekološka ordinacija mr. sc. Romana Švaljek Toth, J.J. Strossmayera 3

Opća bolnica Bjelovar (dopunsko zdravstveno osiguranje), Mihanovićeva 8

Specijalistička ordinacija interne medicine Mislav Klobučić, Franjevačka 7


CRIKVENICA

Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju, oftalmologiju, radiologiju, internu medicinu sa hematološko-biokemijskim laboratorijem „KATUNAR“, Dr. Ivana Kostrenčića 10


ČAKOVEC

*Poliklinika Medikol, Prešernova bb

Privatna ginekološka ordinacija dr. med. Branko Varga, Dr. Rudolfa Horvata 34

Privatna specijalistička oftalmološka ordinacija Spomenka Muha, R. Boškovića 1

Ginekološka ordinacija dr. Branko Muha, R. Boškovića 2


DARUVAR

*Poliklinika ARCADIA za kirurgiju, ginekologiju i plastičnu kirurgiju, Strma ulica 16

Poliklinika GHETALDUS, Trg kralja Tomislava 13


DUBROVNIK

Ginekološka ordinacija dr. med. Zoran Cikatić, Iva Dulčića 20

*Poliklinika Glavić, Ćire Carića 3

Poliklinika Cutis, Vukovarska 22

Internistička ord. dr. spec. Tomislav Koncul, Vukovarska 17

*Poliklinika za internu medicinu „Dr. Brajčić“, Padre Perice 6

Poliklinika za oftalmologiju, dermatologiju i venerologiju OFTALMUS, Nikole Tasle 4

*Zdravstvena ustanova za medicinu rada, Vukovarska 15 (podružnica)

Specijalistička ortopeska ordinacija Momčilo Janjić, A. Hebranga 53a

Poliklinikom MarinMed, Dr. Ante Starčevića 45


DUGOPOLJE

*Poliklinika ANALIZA, Matice hrvatske 93
 

DUGO SELO

*Ustanova za zdravstvenu skrb Findri-Guštek, Josipa Zorića 23 (podružnica)


ĐAKOVO

Očna Poliklinika Oculus, Kralja Tomislava 5 (podružnica)

Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Darko Vrtarić, Ljudevita Gaja 2


IVANIĆ GRAD

*Specijalistička ordinacija medicine rada Almenka Balenović, Omladinska 26

*Poliklinika ZAHI, Ulica Slobode b.b. (podružnica)


KARLOVAC

*Poliklinika za internu medicinu, pedijatriju, neurologiju i psihijatriju „dr. Došen“, Trg P. Zrinskog 7

Poliklinika GHETALDUS, Trg Josipa Broza 5

Ginekološka ordinacija dr. Berislav Kekić Dr. V. Mačeka 48

Poliklinika za radiologiju, radioterapiju, onkologiju, neurologiju i neurokirurgiju VURA, Andrija Štampar 3

Medicinsko biokemijski laboratorij Mirjana Plavetić i Ivana Maradin, Dr. Vladka Mačeka 48

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke Županije, Dr.Vladka Mačeka 48

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke Županije, dr. Vladka Mačeka 48

Opća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3
 

KRAPINSKE TOPLICE

*Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Akromion, Gajeva 2


KOPRIVNICA

Privatna ginekološka ordinacija dr. med. Neven Hećimović, Frana Galovića 6

Poliklinika GHETALDUS, Florijanski trg 12

Specijalistička internistička ordinacija dr. med. Karmen Antolić, Trg bana Jelačića 7b/I

Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. med. Maja Stipović-Anđić, Trg bana Josipa Jelačića 7A/I

Poliklinika Sačer, spec. ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, dr. Dražen Sačer, Hrvatske državnosti 25

*Poliklinika CZO, Miroslava Krleže 81 (podružnica)


KUTINA

Poliklinika GHETALDUS, Petra Krešimira IV br. 13

*Poliklinika INTERMED, A. Šenoe 1

Ljekarna Nives Miloš, mag. pharm, Trg kralja Tomislava 9

*Privatna internistička ordinacija dr. Vladimir Mičetić, Kneza Trpimira 4

Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Ivan Kabelka, Petra Preradovića 3


LOVRAN

Klinika za ortopediju LOVRAN, Šetalište maršala Tita 1


MAKARSKA

*Privatna specijalistička internistička ordinacija Josip Marinović, Kralja Petra Krešimira IV3

Poliklinika za ginekologiju, opstetriciju, radiologiju i mamografiju LETICA, Ante Starčevića 19


MATULJI

Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec, Dalmatinskih brigada b.b.


METKOVIĆ

Zdravstvena ustanova medicine rada dr. Bušić, Kralja Zvonimira 32

Poliklinika za oftalmologiju, dermatologiju i venerologiju OFTALMUS, Kralja Zvonimira b.b. (podružnica)

*Zdravstvena ustanova za medicinu rada, Vladimira Nazora 5


NAŠICE

Poliklinika GHETALDUS, Ulica braće Radića 6


NOVA GRADIŠKA

Poliklinika GHETALDUS, Benkovićeva 2


NOVSKA

Ljekarna Nives Miloš, mag. pharm, A. Mihanovića 30A


OPATIJA

Poliklinika GHETALDUS, Trg Vladimira Gortana 4/4

Specijalistička ordinacija za radiologiju Lidija Dimitrovski, Križišće 1


OSIJEK

Dom zdravlja Osijek, Park Kralja Petra Krešimira IV 6

Poliklinika GHETALDUS, Trg bana Jelačića 27

Poliklinika GHETALDUS, Hrvatske republike 43

Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju i onkologiju „dr. Laušin“, Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 57

Oftalmološka poliklinika „Lens“, Pavla Pejačevića 5

Specijalistička radiološka ordinacija dr. med. Rodoljub Jindra, Reisnerova ulica 31

Privatna specijalistička ginekološka ordinacija dr. Miroslav Kramarić, Otokara Keršovanija 22

Medicinsko biokemijski laboratorij Krmek, Bojčić, Vlainić, Park kralja Petra Krešimira IV br. 6

Očna Poliklinika Oculus, na više lokacija: Hrvatske Republike 37/1, Hrvatske Republike 35, Stjepana Radića 36, Trg bana Josipa Jelačića 32, J.J. Strossmayera 198

Privatna specijalistička radiološko-onkološka ordinacija Damir Margaretić, J.J. Strossmayera 14

Poliklinika za opću kirurgiju i otorinolaringologiiju Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4

Privatna specijalistička dermatovenerološka ordinacija dr.sc. Ivana Ručević, Školska 2

Specijalistička ordinacija interne medicine dr.sc. Andreja Džumhur, Hrvatske republike 33

Centar zdravlja Kadojić d.o.o., Rokova 59 - 61

Poliklinika Slavonija, J.J. Strossmayera 163

Ustanova za zdravstvenu skrb dr. Špiranović, Stjepana Radića 54

Oftalmološka poliklinika dr. Balog d.o.o., Gundulićeva 36

 

PAKRAC

Poliklinika INTERMED (Ambulanta medicine rada), Stanka Grabrića 2


POPOVAČA

*Poliklinika za ginekologiju, opstetriciju i internu medicinu dr. Merzel, Zagrebačka 62


POREČ

Privatna internistička ordinacija dr. Josip Krajcar, Pulska 2

Privatna ginekološka ordijnacija dr. Lina Štefanić, Pjante 18A

Poliklinika GHETALDUS, Milanovića 6

Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Zvonimir Kovačević, Pazinska 23b


POŽEGA

Poliklinika GHETALDUS, Republike Hrvatske 1

*Poliklinika INTERMED za internu medicinu, pedijatriju, ginekologiju, radiologiju i medicinu rada, Matije Gupca 21


PREGRADA

Poliklinika za ginekologiju i neurologiju PUNEK, D. Kunovića15, PJ Donja Stubica


PULA

Poliklinika Salus, dr. Julijana Franinović Marković, A. Stiglichic 31

Specijalistička ortopedska ordinacija dr. med. Marijan Peharda, Savićentska 9

Fizikalna terapija i rehabilitacija Dragica Peharda, Savićentska 9

*Poliklnika za internu medicinu, urologiju i ginekloguju „ARS Medica“, Nikole Tesle 9

Privatna specijalistička ordinacija za radiologiju mr. sc. Dr. med. Doris Kaluđerčić, specijalist radiolog, Istarska 19

Poliklinika za oftalmologiju GHETALDUS, Giardini 15

2. Privatna specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Vlasta Urban Tripović, Heningerova 2

Privatna neurološka ordinacija dr. Silva Jedrečić - Grbin, Karlovačka 24

Ladavac d.o.o., Očna ambulanta, Marijanova 15

Ustanova za zdravstvenu skrb SMARTMEDIC za medicinu rada, Nikole Tesle 9

Privatna spec.ord.fizikalne med.i rehab. dr.med.Danijela Rosanda-Scalierova 34

Specijalistička ginekološka ordinacija dr.med.Darja Krešić, Cambierieva 2, Pula


RIJEKA

Poliklinika GHETALDUS, Tower Centar (J. P. Kamova 81/a)

Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju „dr. Dubravka Kalinić“, Strossmayerova 13/1

Poliklinika za neurologiju i psihijatriju INTERNEURON, Krešimirova 22

*Poliklinika MEDICO, Agatićeva 8

Poliklinika za radiologiju i ginekologiju „1885“, Korzo 32

Poliklinika za oftalmologiju dr. Lucijana Pavičević, Trg Republike Hrvatske 2/I

*Ustanova za zdravstvenu skrb Pro Vita - Medicina rada, Trpimirova 2

Ginekološka ordinacija prim. dr. sc. Jakov Masovčić, Josipa Račića 1a

*Internistička ordinacija dr. Turk Jasna, Korzo 2

Privatni medicinsko-biokemijski laboratorij Goran Bulatović, dipl. ing. med. biokemije, Braće Mohorića 7

Dermatovenerološka ordinacija, dr. Lidia Nežić Kosanović, Trpimirova 3

Poliklinika za urologiju, internu medicinu i dermatologijui venereologiju dr. Marwan, Strossmayerova 19/I

*Poliklinika TERME, Slavka Krautzeka 66C (podružnica)

Poliklinika Medikol, Krešimirova 42 (podružnica)

Poliklinika za oftalmologiju „SVETA LUCIJA“, Ljudevita Adamića 13a

Specijalistička ginekološka ordinacija dr Sanja Jurica, Franje Čandeka 46/II

MEDIC Spa d.o.o., Portić 2

Privatna ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Dunja Barak Smešny, Moše Albaharija 7

Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Mile Batinić, Braće Cetina 4


ROVINJ

Poliklinika GHETALDUS, Ul. Matteo Benussi bb


SAMOBOR

*Poliklinika Tušin d.o.o., Z. Price 4


SISAK

Ginekološka ordinacija dr. med. Krešimir Butkovic, Franje Lovrića 9

Medicinsko biokemijski laboratorij dipl. ing. Željka Muhar i dipl. ing. Dunja Horvat, Kralja Tomislava 1

Poliklinika GHETALDUS, I. K. Sakcinskog 10

*Poliklinika MATOC d.o.o., Franje Lovrića 29

Poliklinika za oftalmologiju ARALICA, Trg Lj. Posavskog 2

Specijalistička ginekološka ordinacija Vladimira Valentić Petrović, S.S.Kranječevića 11


SELCE

*Poliklinika TERME, Prvi Prilaz Ive Lole Ribara 8


SESVETE

Poliklinika GHETALDUS, Kašinska 28

Ustanova za zdravstvenu skrb Analiza Lab, Kašinska 27d

*Medic centar, Vrbovečka 12

*Ustanova za zdravstvenu skrb Findri-Guštek, Ninska 5A


SLAVONSKI BROD

Poliklinika GHETALDUS, Trg Pobjede 29

*Poliklinika Ćosić d.o.o., Petra Preradovića 4

*Dijagnostika „MIŠKIĆ“, Đure Basaričeka 9

Medicinsko-biokemijski laboratorij Mirta Alković i Mirna Zrinski, Borovska 7


SPLIT

Poliklinika ANALIZA, Moliških hrvata 4 (podružnica)

Poliklinika „Caktaš“, Istarska 3

Poliklinika dr. Mataić, Šime Ljubića 27

Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju „Cito“, Moliških hrvata 4

Poliklinika za radiologiju, onkologiju i opću kirurgiju „dr. Kalajžić“, Moliških hrvata 4

Poliklinika za dermatologiju i venerologiju i opću kirurgiju „Mediderm“, Zvonimirova 75

*Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju, ortopediju, oftalmologiju, neurologiju i psihijatriju „dr. Obad“, Poljička 5

Poliklinika „Spalato“, Krležina 26

Poliklinika za medicinu rada i oftalmologiju „Dr. Bućan“, Poljička cesta 39

Otorinolaringološka ordinacija dr. med. Ivica Bilić, Gospinica 1

Otorinolaringološka ordinacija dr. Emil Čujić, Matoševa 13

Specijalna bolnica za urološke i kirurške bolesti Salus, Moliških hrvata 4

Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Boris Grzunov, Šetalište Bačvice 8

Privatna specijalistička ginekološka ordinacija dr. Baldo Obad, Poljička cesta 5

*Poliklinika HYGIEIA, Rooseweltova 54

Poliklinika Medikol, Šoltanska 1 (podružnica)

Specijalistička ginekološka ordinacija dr Robert Vulić, Valpovačka 9

*Poliklinika dr. Petrović , Matice hrvatske 68 (podružnica)

Poliklinika za oftalmologiju i ginekologiju dr. Medić, dr. Žuljan i dr. Jukić, Terzićeva 7

*Poliklinika dr. Ercegović, Lička 2

*Poliklinika Matulić, Osječka 24a

Očna poliklinika Bućan d.o.o., Poljička cesta 39

*Poliklinika CZO, Kranjčevičeva 45 (podružnica)

Ginekološka ordinacija dr. Šparac, Spinčićeva 2C

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost, Borisa Papandopula 8b (podružnica)

Poliklinika Lab Plus, Kranjčevićeva 45

Privatna ordinacija interne medicine Miroslava Pavić Reić, Kralja Zvonimira 97

Dr.Vedrana Buljević d.o.o za radioterapiju i onkologiju, Spinčićeva 2H

*Poliklinika Ljutić, Spinčićeva 2c

Dermatološka ordinacija dr.Goran Grmuša, Moliških Hrvata 4, Split


SV. IVAN ZELINA

*Poliklinika MEDIRAD, Vladimira Nazora 63


ŠIBENIK

Ginekološka ordinacija dr. med. Marija Kimer, Jerka Machieda 18

Poliklinika Analiza - Poslovna jedinica Šibenik, Matije Gupca 93

Poliklinika za ginekologiju Mikulandra, Matije Gupca 10/I

*Poliklinika za radiologiju, internu medicinu, neurologiju, ortopediju, ginekologiju i opstetriciju Vita, Matije Gupca 93

Očna poliklinika dr. Ercegović, Trg Dražena Petrovića bb


TINJAN

Poliklinika za radiologiju i ginekologiju „1885“, Podružnica Gringa, Kmačići 22a

*Poliklinika JELOVAC d.o.o., Kmačići 22 a


UMAG

Poliklinika GHETALDUS, Jadranska cesta 22

Internistička ordinacija mr.sc. Bogdan Radaković, E. Pascali 3a

Specijalistička ginekološka ordinacija Dr RAFAEL SANDALJ, E. Pascalia 3 A


VARAŽDIN

Poliklinika za ginekologiju, opstetriciju i radiologiju-mamografiju „Gyn“ dr. Damir Mamuzić, Zavojna bb

Internistička ordinacija dr. med. Branka Topinka Vučković, Zagrebačka 94

Internistička ordinacija dr. med. Ivan Mohorić, Zagrebačka 94

Neurološka ordinacija dr. med. Vladimir Bauer, Pakračka 9

Privatna oftalmološka ordinacija dr. med. Željko Vinceković, Ljudevita Gaja 15

Privatna dermatološkovenerloška ordinacija dr. Dubravka Žimbrek Manger, Kurelčeva 7

*Poliklinika Živa, Optujska 52

Privatna praksa - Specijalistička ginekološka ordinacija Martina Jerbić - Cecelja, Vatroslava Lisinskog 4


VELIKA GORICA

Poliklinika GHETALDUS, P. Krešimira 4

*Poliklinika „TOMI“ za internu medicinu i ginekologiju, Matice Hrvatske 40

Privatna oftalmološka ordinacija dr.Božena Križanić, Habdelićeva 8

Specijalistička oftalmološka ordinacija Slobodanka Verstovšek, dr. med, spec. oftalmologije, Matice Hrvatske 10

Specijalistička oftalmološka ordinacija Dragana Muhlstein, dr. med., spec. oftalmologije, Matice Hrvatske 10

Synlab Hrvatska, Zagreb, Bukovčev trg 4 - podružnica Velika Gorica, Zagrebačka 68

Privatna oftalmološka ordinacija dr. Božena Križanić, Habdelićeva 8

Poliklinika Leder d.o.o. za ginekologiju i radiologiju, M. Kerstnera 16

*Poliklinika ZAHI, Petra Škrleca 27 (podružnica)

 

VIROVITICA

Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Josip Tonković, Trg kralja Tomislava 7

*Poliklinika za internu medicinu, neurologiju, radiologiju-mamografiju, ginekologiju i opstetriciju Tonković, Trg Kralja Tomislava 8

Poliklinika za oftalmologiju, ginekologiju i internu medicinu FOKUS, Ljudevita Gaja 31


VINKOVCI

Poliklinika GHETALDUS, H. Dietricha Genshera 2

Očna Poliklinika Oculus, Glagoljaška 33 (podružnica)

*Ustanova za zdravstvenu skrb ZEUS, H.D.Genschera 16

ZEUS PRO d.o.o., H.D. Genschera 16


VRGORAC

*Poliklinika dr. Petrović , Tina Ujevića 15


VUKOVAR

 Opća bolnica Vukovar, Bolnička 5


ZABOK

Optika GHETALDUS, Stjepana Radića

*Opća bolnica Zabok, Bračak 8

Specijalna bolnica Sv. Katarina, Bračak 8


ZADAR

Poliklinika za ginekologiju i porodništvo i radiologiju - mamografiju „Crvelin“, Zagrebačka 46 b

Dermatološka ordinacija dr. med. Mile Gverić, P. Svačića 11

Poliklinika ANALIZA, Polačišće 2 (podružnica)

Danijela Štefanić Mitrović, dr. spec. ginekologije i opstetricije, Bartula Kašića 1

Internistička ordinacija dr. med. Stipan Kujundžić, Brusine 9

Poliklinika Lacrima, Bože Peričića 14, Zadar

*Poliklinika SANUS, Put Bokanjca 93a

*Poliklinika Mešter, Velebitska 6


ZAGREB

P O L I K L I N I K A

Poliklinika za neuropsihijatriju „A.B.R.“, Derenčinova 26/1

Poliklinika GHETALDUS, V. Holjevca bb (Siget)

Poliklinika GHETALDUS, Gajeva 2c

Poliklinika GHETALDUS, Ilica 47

Poliklinika GHETALDUS, Trg Bana J. Jelačića 15

Poliklinika GHETALDUS, Ozaljska 146

Poliklinika GHETALDUS, Park Prijateljstva bb (Jarun)

Poliklinika IVF, Voćarska 14

Poliklinika Synlab Hrvatska za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Bukovčev trg 4

*Poliklinika AVIVA, Nemetova 2

*Poliklinika za medicinsku mikrobiologiju sa parazitologijom, ginekologijom, internom medicinom, urologijom i medicinom rada „Dr. Zora Profozić“,. Podružnica - Trnjanska cesta 59 za medicinu rada.

*Poliklinika „Simbex“ – za urologiju, ginekologiju i internu medicinu, Koranska 16

Poliklinika SALZER za medicinsku biokemiju i internu medicinu, Zvonimirova 26.

*Poliklinika za ginekologiju, opstetricija i internu medicinu „Svečnjak“, Kružna cesta 49

Poliklinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i internu medicinu mr.sc.dr. Biserka Štambuk, Pavletićeva 6

Poliklinika za ginekologiju, porodiljstvo, internu medicinu, urologiju, psihijatriju i dermatologiju i venerologiju „VILI“, Ilica 191

Poliklinika za kirurgiju, ginekologiju, internu medicinu, otorinoloaringologiju, dermatologiju i venerologiju „Nola“, Folnegovićeva 1c.

Kardiološka poliklinika prim. Dr. Ivo Bogdan, Bužanova 4

Poliklinika dr. Dubravko Božićević - dr. Željko Grbavac za neurologiju, psihijatriju, ginekologiju i opstetriciju, internu medicinu, Trg Francuske republike 12

*Poliklinika za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku prof. dr. sci. Ivan Drinković, Šulekova 5

Poliklinika za ginekologiju i porodiljstvo, kliničku citologiju, internu medicinu, opću kirurgiju i onkologiju „SUPER NOVA“, dr. Branko Rajhvajn, Savska cesta 38

Poliklinika za ginekologiju i porodništvo, internu medicinu i opću kirurgiju „Eljuga“, Bukovačka cesta 121

*Poliklinika MEDIRAD, Koledovčina 1, Žitnjak

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Etela, Palmotićeva 22

Kirurška ordinacija dr. Janko Fila, Štosoova 16

Poliklinika za urologiju, opću kirurgiju, ortopediju, internu medicinu i ginekologiju UROCENTAR, Heinzelova 20

Očna poliklinika dr. Vukas, Ilica 129

Poliklinika Bilić Vision za oftalmologiju, ortopediju i internu medicinu, Ksaverska cesta 45

Poliklinika za ginekologiju i urologiju „Bagović“, Mirna ulica 16

Poliklinika Klapan Medical Group, Ilica 191

*Poliklinika Fenix za internu medicinu, ginekologiju, dermatologiju, psihijatriju i dijagnostiku, Dobojska 28

Poliklinika Kocijan Hercigonja za neurologiju i psihijatriju, medicinu rada, šport i internu medicinu, Lipovečka 17

Poliklinika ProNatal d.o.o, Tratinska 36

*Poliklinika Leptir d.o.o., Ilica 253/1

Poliklinika za dermatologiju, venerologiju i kirurgiju sa laserskim centrom „Dermangio“, Pod zidom 10

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Žugaj, Križanićeva 13

Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i opću kirurgiju dr. Čalaga, Maksimirska 12

Poliklinika ARITHERA COMFORT, Petrova 128

*Poliklinika Kvarantan, Njegoševa 4a

Poliklinika za ginekologiju, opstetriciju i internu medicinu Hilarus, Vatroslava Lisinskog 2

Laboratorij Breyer, Ilica 191

GRAMA - MED d.o.o. za obavljanje medicinske djelatnosti, Gandhijeva 3

Poliklinika Dr. Lastrić , Stenjevačka 5, Zagreb.

Poliklinika Prim. Dr. Petar Nola za kirurgiju i dermatovenerologiju, Folnegovićeva 1c, Zagreb

Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju „Pentz-Majnarić“, Primorska 25.

Poliklinika za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom DR. BRAZDA, Domjanićeva 19

Poliklinika INTERNEURON d.o.o. Vlaška 126

*Poliklinika Sveti Rok, Ulica grada Vukovara 284

Poliklinika Cedar d.o.o, Zagrebačka Avenija 104 d

*Poliklinika ZAHI, Mrazovićeva 6

Poliklinika za radiologiju i neurologiju „Dijagnostika 2000“, Martićeva 63/a

*Poliklinika Medikol, Voćarska 106

Poliklinika Medikol, Vinogradska 29 (podružnica)

Poliklinika Medikol, Radnička 80 (podružnica)

Poliklinika za oftalmologiju, medicinu rada i psihijatriju ARALICA d.o.o., Ilica 152

Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i opću kirurgiju Dr. ČALAGA, Maksimirska cesta 12

*Poliklinika Moderna Dijagnostika d.o.o., Palinovečka 45

Poliklinika za ginekologiju i porodništvo dr. sc. Jasenka Grujić Koračin, Gupčeva Zvijezda 3a

Poliklinika Manola, Varšavska 1

Axis rehabilitacija d.o.o. za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Dobri Dol 49

*Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju, dermatologiju i venerologiju, oftalmologiju, medicinu rada i športa i neurologiju „ CAR“, Ulica Savezne Republike Njemačke 4 - 6

Poliklinika za dječije bolesti HELENA, Svetice 36 i Podružnica Novi Zagreb, Avenija V. Holjevca 23

Privatna praksa fizikalne terapije Željko Čop, Krašička 24, Zagreb

Ginekologija Vuković d.o.o., Cenkovečka 6

Poliklinika Doko, za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju, neurologiju i kirurgiju, Hrvatskog proljeća 38

* Poliklinika CZO, Vukovarska 20

Poliklinika za internu medicinu i ginekologiju dr Nikša Drinković, Boškovićeva 15

Poliklinika GynaeArs, Tomašićeva 11

Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Akromion, Frana Vrbanića 26 (podružnica)

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost, Heinzelova 39

Poliklinika Štitnjača, Ilica 253/1

Specijalna bolnica Sv. Katarina, Trpinjska 9 (podružnica)

*Zdravstveni centar Novamed d.o.o., Av. V. Holjevca 23

Poliklinika Lab Plus 2, Maksimirska 282

Poliklinika Lab Plus 2, Prijepoljska 19b (podružnica)

Medicinsko biokemijski laboratorij Vera Čarapina, Hribarov prilaz 6A

Poliklinika Arista, Gundulićeva 15

Poliklinika za internu medicinu Sv.Luka, Kaptol 24

Poliklinika Terapija d.o.o- Medveščak 69

*Ustanova za zdravstvenu skrb Findri-Guštek, Av. Dubrava 124/1 (podružnica)

Poliklinika za dermatologiju i venerologiju te internu medicinu Šebetić, Trg kralja Petra Krešimira IV 14, Zagreb


O R D I N A C I J A

Privatna Internistička ordinacija Dr. Nedjeljka Kolombo - Matanović, Zelinska 5/1

Poliklinika Maja i Krešimir Čavka, Crnčićeva 40A, Zagreb

Dr. Zlatko Mihelčić d.o.o. za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Lješnjakovec 3

Ortopedska ordinacija dr. Markovac, Horvaćanska 17A

Ginekološka ordinacija dr. Mladen Tomić, Voćarska 88A

Privatna otorinolaringološka ordinacija dr. Mladen Dobrović, Zelinska 5

Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Darko Husar, Tratinska 27/4

UniMedic Centar d.o.o., Centar za bolesti vrata i glave, Ilica 506 

Ginekološka ambulanta, mr. sci. dr. Zdenko Kraljević specijalist ginekologije i porodništva, Kutnjački put 9/1

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i fizikalnu terapiju Sremac-Bohaček, Meštovićev trg 16

*Privatna internistička ordinacina Mr. sc. dr. med. Ante Petrušić, Tuškanova

Pedijatrijska ordinacija prim. dr. sc. Milivoj Jovančević, Zvonigradska 9

Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Zrinka

Komadina-Estatiev, I.B. Mažuranić 33

Ginekološka ordinacija dr.Višnja Tadić, Mašićeva 1

Privatna dermatovenerološka ordinacija Andrija Stanimirović, Badalićeva 26/1

Specijalistička ordinacija interne medicine Sonja Kapun, Marjanovićev prilaz 6

Privatna specijalistička urološka ordinacija Neven Kapun, Marjanovićev prilaz 6

Ordinacija opće medicine dr.med.Ivo Gregurić, Krapinska 5
 

ZAPREŠIĆ

Poliklinika GHETALDUS, Pavla Lončara 1

Poliklinika Cedar d.o.o., Antuna Baltazara Krčelića 15 (podružnica)

Privatna praksa fizikalne terapije Nataša Kanceljak Topić, B.A. Krčelića


ZLATAR

*Poliklinika MEDIRAD, Martinečka 7
 

ŽUPANJA

*Poliklinika za internu medicinu i ginekologiju „Panaceja“, Trg prof. Martina Robotića 8

 

* U navedenim ugovornim ustanovama moguće je obaviti kompletan sistematski pregled.

 

U primjeni od 31.07.2015.

 

MedUNIQA dežurna medicinska služba - pozivni centar

Kako koristiti policu UNIQA dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja?

MedUNIQA je dežurna medicinska telefonska služba s kojom dogovarate sve potrebne zdravstvene usluge.
    - dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
    - za ostvarenje ugovorenih usluga nije vam potrebna uputnica liječnika opće prakse
    - savjetujemo vas i ugovaramo zdravstvene usluge po vašem izboru i prema medicinskoj indikaciji u vrijeme koje vama odgovara.

MedUNIQA znači:

    - medicinsko osoblje (liječnici i više medicinske sestre) koje vas savjetuje i ugovara zdravstvene usluge po vašem izboru i prema medicinskoj indikaciji u vrijeme koje vama odgovara

Broj MedUNIQE nalazi se na vašoj UNIQA članskoj kartici.

 

Primjer izračuna - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

osoba 35 godina – mjesečna rata u kn

 

UNIQA i Diners Club

Zahvaljujući suradnji s kartičarskom kućom Erste Card Club svi korisnici Diners Club Exclusive kartice u prvoj godini članstva dobivaju na dar policu UNIQA dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Korisnici Diners Exclusive kartice stječu pravo na obnovu police osiguranja u svakoj sljedećoj godini ako tijekom prethodne godine na prodajnim mjestima skupe minimalno 50.000 nagradnih zvjezdica.

Što UNIQA zdravstveno osiguranje nudi članovima kluba?

    - jedan sistematski pregled godišnje unutar mreže ugovornih zdravstvenih ustanova UNIQA osiguranja širom Hrvatske
    - jedan specijalistički pregled godišnje s jednim kontrolnim pregledom prema potrebama člana kluba
    - laboratorijske postupke prema medicinskoj indikaciji, odnosno prijedlogu specijaliste 
    - dijagnostičke postupke prema medicinskoj indikaciji, odnosno prijedlogu specijaliste
    - medicinske savjete na dežurnom telefonu MedUNIQE

Kratki pregled sličnih proizvoda:

 • VitalTruck
  Vital Truck je pokretna stanica za provjeru vašeg zdravlja i vitalnosti

 • UNIQA kalkulator
  Izračunajte premiju dodatnog zdravstvenog osiguranja

Pošalji ovu stranicua | Isprintaj ovu stranicu