Zatvori

Upišite svoje podatke kako biste otvorili korisnički račun

Osobni podaci
Sva polja su obvezna
Molimo upišite broj trenutno važeće police bez razmaka ili broj police koju ste ugovorili u zadnje tri godine
Kontakt podaci
/
Molimo unesite samo brojeve
PODACI ZA PRIJAVU

Ova web stranica prikuplja i koristi Internet Protocol (IP) adrese. Radi vaše sigurnosti dopušteno nam je zabilježiti vašu IP adresu preko koje se spajate na internet. Vaša adresa je 44.200.145.223.

Uvjeti korištenja  |  Informacije o obradi osobnih podataka
Zatvori
Nemate UNIQA korisnički račun? Registrirajte se
Zatvori

Upišite svoju e-mail adresu i dobiti ćete novu lozinku.

Zatvori

Upišite svoju novu lozinku.

 
Uvođenje eura

Uvođenje eura


Hrvatska će 1. siječnja 2023. godine postati 20. država članica Europske unije koja će koristiti jedinstvenu europsku valutu – euro. Prijelaz na novu valutu odvijat će se postupno kako bi bio što lakši i jednostavniji za sve građane. Kako bismo vas informirali o tome što se sve mijenja, pripremili smo kratki vodič koji će vam na jednostavan način prikazati promjene koje će se dogoditi.


Imate pitanja?

Info broj: (+385 1) 6324 200
Radno vrijeme pon-pet: 8-18h, sub 8-13h

Planinska 13 A HR - 10 000 Zagreb
Radno vrijeme pon-čet: 8:00 - 16:30 h
petak: 8:00 - 14:00 h
Procjena štete pon-čet:8:00 - 16:30 h
petak:8:00 - 14:00 h

info@uniqa.hrProdajni uredi

NOVČANI IZNOSI ISKAZUJU SE U OBJE VALUTE DO KRAJA 2023.

 

Od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj. Radi lakše prilagodbe na novu valutu,  od 5.9.2022. pa do 31.12.2023., provodi se dvojno iskazivanje novčanih iskaza u osiguranju, poput iznosa ukupne premije na ponudi i polici osiguranja, iznosa premije za plaćanje na računu, iznosa naknade štete i dr. To znači da su cijene proizvoda i usluga istovremeno iskazane u kunama i eurima.

Konverzija kune u euro provodit će se preračunavanjem cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 euro=7,53450 kn) u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

Nakon službenog uvođenja eura 1. siječnja 2023., u razdoblju od dva tjedna, u Republici Hrvatskoj će se u transakcijama gotovim novcem istodobno moći koristiti euro i kuna kao zakonska sredstva plaćanja i taj se period mogućnosti plaćanja s dvije valute naziva razdoblje dvojnog optjecaja.  
Etički kodeks

ETIČKI KODEKS

 

UNIQA osiguranje je potpisalo Etički kodeks kojim dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Potpisivanjem Etičkog kodeksa UNIQA jamči da će na ispravan način preračunavati i iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti  i da proces uvođenja eura neće iskoristiti za neopravdano povećanje cijena.

To znači da će preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti zaokruživati isključivo po fiksnom tečaju konverzije koji će biti istaknut u svim prodajnim uredima UNIQA osiguranja, kao i logotip Etičkog kodeksa.
  


 

OBAVEZE UNIQE PREMA KLIJENTIMA 

 

O utjecaju uvođenja eura na ugovore o osiguranju klijent mogu biti obavješteni putem dvije obavijesti.Prva općenita obavijest sadržava važne općenite informacije o uvođenju eura i njegovom utjecaju na ugovore o osiguranju. Obavijest pročitajte ovdje. Ova obavijest objavljena je i u tiskanim nacionalnim medijima u Hrvatskoj.
 
Najkasnije 30 dana od datuma uvođenja eura pojedini će klijenti, sukladno kriterijima navedenim u Pravilniku o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske, od svog osiguratelja dobiti individualnu obavijest o svojim ugovorima o osiguranju putem preferiranih kanala komunikacije.

HOĆE LI TO UTJECATI NA UGOVORENA OSIGURANJA

 

Za sve klijente UNIQA osiguranja vrijedi načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. Uvođenje eura ne utječe na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja pa stoga neće biti potrebno raditi nove ugovore ili izmjene postojećih ugovora o osiguranju.

Uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže sklopljeni ugovor o osiguranju, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Također, ugovori o osiguranju neće se mijenjati već će svi iznosi ugovoreni u kunama kao i isplate koje proizlaze iz ugovornog odnosa biti izraženi u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura. Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

Nakon 1. siječnja 2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama i sve eventualne uplate i isplate prema ugovoru bit će u eurima. 

Više informacija saznajte na:

 


 

PITANJA I ODGOVORI O UVOĐENJU EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ*

 

Što je razdoblje dvojnog iskazivanja?

Razdoblje dvojnog iskazivanja je razdoblje u kojem se cijene i drugi novčani iznosi (cijene robe, cijene usluga, vrijednosti i iznosa) istovremeno iskazuju u kuni i u euru. Razdoblje dvojnog iskazivanja će započeti najkasnije 5. rujna 2022. i završit će 31. prosinca 2023.

Hoće li se moći plaćati u euru i tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja?

Plaćanja u euru bit će moguća tek od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Službeni datum uvođenja eura je 1. siječnja 2023.

Što je razdoblje dvojnog optjecaja?

Prva dva tjedna nakon datuma uvođenja eura gotovinska će se plaćanja u Republici Hrvatskoj moći obavljati u dvije valute – kuni i euru. Građani će u tom razdoblju moći plaćati na prodajnim mjestima gotovim novcem kune i gotovim novcem eura, no ostatak će se vraćati u gotovom novcu eura. Iznimno, kada to nije moguće iz objektivnih razloga, ostatak se može vratiti u gotovu novcu kune i gotovu novcu eura.

Koliko dugo ćemo moći plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura?

Na prodajnim mjestima će se moći plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura dok traje razdoblje dvojnog optjecaja odnosno tijekom prva dva tjedna od datuma uvođenja eura.

Koji će se tečaj koristiti za konverziju kuna u euro?

Fiksni tečaj konverzije objavilo je Vijeće EU i to je tečaj po kojem će se preračunavati vrijednosti kuna u eure. Fiksni tečaj konverzije službeno će biti u upotrebi od datuma uvođenja eura, a sastojat će se od cijelog broja i ukupno pet decimala i iznosi 1 euro = 7,53450 kuna. Prilikom preračunavanja koristit će se svih pet decimala i tek potom će biti moguće zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale prema matematičkim pravilima odnosno:
  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostat će nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.
Primjer preračunavanja
Primjer Iznos premije u kunama Fiksni tečaj konverzije Iznos u euru prije zaokruživanja Iznos u euru nakon zaokruživanja
1. 1.000 HRK 1 EUR = 7,53450 HRK 132,7228084 EUR 132,72 EUR
2. 3.000 HRK 1 EUR = 7,53450 HRK 398,1684252 EUR 398,17 EUR

Što će se u dokumentaciji vezano za osiguranje dvojno iskazivati?

U dokumentaciji vezano za ugovore o osiguranju koji su ugovoreni u kunama, dvojno (u kunama i eurima) će biti iskazano sljedeće: iznos ukupne premije, iznos za naplatu na računima, osigurana svota/osigurani iznos, sudjelovanje osiguranika u šteti (franšiza), iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu, nesporni iznos naknade štete te iznos osigurnine.

Je li moguće prilikom preračunavanja koristiti tečaj konverzije različit od fiksnog tečaja konverzije?

Korištenje nekog drugog tečaja konverzije osim fiksnog tečaja konverzije neće biti dozvoljeno.

Hoće li se moj ugovor o osiguranju ukinuti radi uvođenja eura?

Ne, vrijedi načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. Uvođenje eura ne utječe na ugovorne odredbe i uvjete pravnih instrumenata, niti može predstavljati valjani razlog odstupanja ili izuzeća od postupanja po bilo kojem pravnom poslu postojećem na datum uvođenja eura, niti daje pravo bilo kojoj ugovornoj strani jednostrano izmijeniti ili raskinuti takav pravni posao, osim ako je između ugovornih strana drugačije dogovoreno ili ako je posebnim propisom drugačije uređeno.

Hoće li zamjena valuta utjecati na iznose koji se nalaze u mom ugovoru o osiguranju (npr. iznos mjesečne ili godišnje premije, iznos visine svote osiguranja, itd.), odnosno hoće li ti iznosi biti smanjeni ili povećani?

Ne, iznosi će ostati nepromijenjeni, jedino će biti izraženi u euru. Iznosi u kuni će se preračunati u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Što će se nakon datuma uvođenja eura dogoditi s iznosima otkupnih vrijednosti police životnog osiguranja vezano za moj ugovor i treba li mi društvo za osiguranje dostaviti nove tablice otkupnih vrijednosti s vrijednostima u euru?

Ako se radi o ugovoru ugovorenom u kuni, iznosi u kuni će se preračunati u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te će se dostaviti nove tablice. Ako se radi o ugovoru ugovorenom s valutnom klauzulom vezanom uz euro i ako su tablice otkupnih vrijednosti iskazane u euru, a iznosi se neće mijenjati, nove tablice se neće dostaviti.

Ako u vrijeme oko zamjene valuta slučajno ne platim dospjelu premiju osiguranja na vrijeme i društvo za osiguranje obračuna zateznu kamatu, kako će društvo izračunati tu zateznu kamatu?

Od datuma uvođenja eura novčane obveze i novčane kazne navedene u kuni preračunavaju se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Iznos kamate, ukoliko je ugovoreno da se kamata obračunava, će se nakon datuma uvođenja eura obračunati i iskazati u euru za cijelo vrijeme neplaćanja odnosno kašnjenja u podmirivanju obveze.

Što će se dogoditi s isplatom osigurnine ili nespornog dijela štete u slučaju kad se isplaćuje upravo oko datuma uvođenja eura?

Isplata nakon datuma uvođenja eura bit će u euru. Sve isplate do tog datuma, odnosno zaključno s danom koji prethodi datumu uvođenja eura bit će izvršene u kuni.

Što ako sam za isplatu osigurnine društvu za osiguranje dostavio podatke o računu u kuni?

Kreditne institucije preračunat će iznose na računima evidentiranim u kuni u iznose u euru bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji će biti propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Jedinstveni broj računa na kojem su evidentirana ta novčana sredstva ostat će neizmijenjen.

Što će se dogoditi u slučaju da mi se nakon nastanka i priznavanja štetnog događaja nesporni dio isplaćuje u kuni prije datuma uvođenja eura, a ostatak utvrđene vrijednosti nakon datuma uvođenja eura?

Iznos koji se isplaćuje nakon datuma uvođenja eura bit će isplaćen u euru neovisno o tome što je nesporni dio isplaćen u kuni prije datuma uvođenja eura.

Imam višegodišnji ugovor o osiguranju, a nisam u potpunosti zadovoljan pokrićem iz ugovora o osiguranju kao ni ugovorenom dinamikom plaćanja premije. Može li uvođenje eura biti povod da se obratim društvu za osiguranje kako bi se izmijenio postojeći ugovor o osiguranju na način koji bi mi u potpunosti odgovarao?

Datumom uvođenja eura ne mijenjaju se prava i obaveze iz postojećih ugovora i zbog tog događaja se ne sklapa novi ugovor o osiguranju. Međutim, nema prepreke da kontaktirate društvo za osiguranje s upitom oko moguće izmjene ugovora, no uvođenje eura samo po sebi nije povod niti predstavlja uvjet za sklapanje novog ugovora.

Hoću li od osiguravajućih društava, kao njihov klijent, zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti. Prva, općenita obavijest (najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura) sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju članova ili klijenata, te će biti dostupna putem internetske stranice društva i objavljena u javnim glasilima. Putem druge, individualne obavijesti (najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura) klijent će osobno zaprimiti informacije o stanju po individualnim ugovorima.
 

Je li UNIQA pristupila Etičkom kodeksu i što on znači?

UNIQA osiguranje potpisalo je 24.8. 2022. Etički kodeks kojim dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem Etičkog kodeksa UNIQA jamči da će na ispravan način preračunavati i iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti i da proces uvođenja eura neće iskoristiti za neopravdano povećanje cijena. To znači da će preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti zaokruživati isključivo po fiksnom tečaju konverzije koji će biti istaknut u svim prodajnim uredima UNIQA osiguranja, kao i logotip Etičkog kodeksa.
*Dio navedenih pitanja i odgovora preuzet s www.hanfa.hr

Ako imate dodatnih pitanja vezano uz uvođenje eura kao nove valute u Hrvatskoj, pozivamo vas da se javite svom prodajnom savjetniku ili nas kontaktirate e-mailom na info@uniqa.hr, telefonom (+385 1) 6324 200 , a za više informacija posjetite euro.hr.