Zatvori

Upišite svoje podatke kako biste otvorili korisnički račun

Osobni podaci
Sva polja su obvezna
Molimo upišite broj trenutno važeće police bez razmaka ili broj police koju ste ugovorili u zadnje tri godine
Kontakt podaci
/
Molimo unesite samo brojeve
PODACI ZA PRIJAVU

Ova web stranica prikuplja i koristi Internet Protocol (IP) adrese. Radi vaše sigurnosti dopušteno nam je zabilježiti vašu IP adresu preko koje se spajate na internet. Vaša adresa je 3.235.60.197.

Uvjeti korištenja  |  Informacije o obradi osobnih podataka
Zatvori
Nemate UNIQA korisnički račun? Registrirajte se
Zatvori

Upišite svoju e-mail adresu i dobiti ćete novu lozinku.

Zatvori

Upišite svoju novu lozinku.

 
PAKET EXCLUSIVE

PAKET EXCLUSIVE

DETALJAN PREGLED POKRIĆA PAKETA EXCLUSIVE

Specijalistički pregledi kod liječnika specijaliste bilo koje specijalnosti prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog godišnjeg iznosa 2.000 kn / 265,45 eura
Primjeri mogućih specijalnosti/subspecijalnosti:
 • internist, endokrinolog, dijabetolog, gastroenterolog, ginekolog, oftalmolog, ortoped, dermatolog, fizijatar, reumatolog, kardiolog, nefrolog, radiolog, otorinolaringolog, neurolog, urolog, psihijatar, proktolog, infektolog itd.
 • uključeni su prvi pregledi, kontrolni pregledi, konzultacije
+ unutar godišnjeg iznosa za specijalističke preglede, osiguranici imaju pravo na sljedeće preglede bez medicinske indikacije:
 • preventivni pregled liječnika specijaliste ginekologa – jedan u svakoj osigurateljnoj godini, uz uvjet da između dva pregleda mora proći najmanje 12 mjeseci
 • četiri redovita kontrolna ginekološka pregleda za vrijeme trajanja trudnoće
Dijagnostički postupci bilo koje vrste (laboratorijske pretrage i dijagnostičke obrade) prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog godišnjeg iznosa 3.000 kn / 398,17 eura
Primjeri dijagnostičkih postupaka:
 • UZV srca, UZV štitnjače, UZV organa za kretanje, CD, intravenska urografija, ergometrija, EMNG, EEG, RTG srca i pluća, fundus, tonometrija, 24 h holter tlaka, spirometrija, denzitometrija, RTG srca i pluća, različite laboratorijske pretrage krvi i urina itd.
+ unutar godišnjeg iznosa za dijagnostičke postupke, osiguranici imaju pravo na sljedeće pretrage bez medicinske indikacije:
 • ginekološki UZV i PAPA test – jedan u svakoj osigurateljnoj godini
 • UZV dojki iznad 30 godina starosti – jedan u dvije osigurateljne godine
 • četiri četiri redovita kontrolna trudnička UZV (1x 4D UZV, ostalo 2D/3D) pregleda za vrijeme trajanja trudnoće
 • laboratorijski test PSA (prostata specifični antigen) – jedan u svakoj osigurateljnoj godini
 • UZV prostate iznad 30 godina starosti – jedan u dvije osigurateljne godine
Sistematski liječnički pregled – jedan u dvije godine, sljedećeg sadržaja
 • pregled liječnika specijaliste interne medicine ili medicine rada;
 • snimka elektrokardiograma;
 • ultrazvuk organa trbuha;
 • usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija:
 • pretrage krvi: sedimentacija, kompletna krvna slika, GUK, kreatinin, bilirubin,
 • transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi, HDL, urati;
 • kompletna pretraga urina
Fizikalna terapija ambulantno prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog godišnjeg iznosa 3.000 kn / 398,17 eura, samopridržaj osiguranika iznosi 30% od troška svake usluge
Mali operacijski zahvati prema medicinskoj indikaciji do ugovorenog godišnjeg iznosa 5.000 kn / 663,61 eura
 • osiguravajuća zaštita obuhvaća pravo osiguranika na pokriće ambulantnih, malih operacijskih zahvata (npr. ekscizija, ekskohleacija, operacije laserom, ligature, kauterizacija, incizija, skleozacija)
 • samopridržaj osiguranika iznosi 30% od troška svake usluge
Dodatne UNIQA pogodnosti
 • unutar ugovorenih godišnjih iznosa, a na temelju medicinske indikacije, osiguranici UNIQE mogu obavljati zdravstvene usluge po značajno povoljnijoj cijeni nego što bi to bio slučaj da iste plaćaju iz vlastitog džepa
 • pregledi i pretrage mogu se obavljati u ugovornim zdravstvenim ustanovama po želji osiguranika, neovisno o tome je li (i gdje) sistematski pregled obavljen
 • unutar godišnjeg iznosa za specijalističke preglede i dijagnostičke postupke pokriveno je praćenje trudnoće: 4 kontrolna pregleda + 4 UZV (1x 4D UZV, ostalo 2D/3D)
 • nakon iskorištenih godišnjih iznosa za specijalističke preglede i dijagnostičke postupke, UNIQA prati osiguranika na način da plaća 50% cijene potrebne zdravstvene usluge
 • uz UNIQA ugovorne ustanove mogu se koristiti i usluge ustanova koje nisu naši ugovorni partneri