Zatvori

Upišite svoje podatke kako biste otvorili korisnički račun

Osobni podaci
Sva polja su obvezna
Molimo upišite broj trenutno važeće police bez razmaka ili broj police koju ste ugovorili u zadnje tri godine
Kontakt podaci
/
Molimo unesite samo brojeve
PODACI ZA PRIJAVU

Ova web stranica prikuplja i koristi Internet Protocol (IP) adrese. Radi vaše sigurnosti dopušteno nam je zabilježiti vašu IP adresu preko koje se spajate na internet. Vaša adresa je 44.200.140.218.

Uvjeti korištenja  |  Informacije o obradi osobnih podataka
Zatvori
Nemate UNIQA korisnički račun? Registrirajte se
Zatvori

Upišite svoju e-mail adresu i dobiti ćete novu lozinku.

Zatvori

Upišite svoju novu lozinku.

 
Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

UNIQA osiguranje poštuje načela obrade osobnih podataka. Zbog toga uvijek možete zatražiti i dobiti sve informacije o vašim osobnim podacima i njihovoj obradi. Vaši podaci obrađivat će se isključivo u definirane svrhe. Nastojati ćemo osigurati točnost i ažurnost vaših podataka kako bi se svrhe obrade mogle uspješno ostvariti. Također, vaši će se podaci čuvati onoliko dugo koliko ćete koristiti uslugu koju ste ugovorili, koliko je određeno zakonom ili koliko je potrebno da bi zaštitili vaše i naše interese. Prilikom obrade podataka prikupljati ćemo samo one podatke koji su nam potrebni da bi se ostvarila definirana svrha. Konačno, prilikom obrade primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštiti vaše osobne podatke, a time vaša prava i slobode.
Molimo Vas da informacije o obradi podataka pažljivo pročitate kako bi se upoznali sa okolnostima obrade.

Iduće rubrike služe Vama kako biste nas kontaktirali, ostvarili svoja prava kao naš klijent ili nam poslali upit ili prigovor vezan uz Vaše osobne podatke.
Ne želite li propustiti akcije, popuste i druge korisne informacije i po isteku ugovora o osiguranju ispunite marketinšku suglasnost.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Društvo je sukladno relevantnim propisima imenovalo službenika za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati u pogledu svih pita­nja povezanih s obradom Vaših osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava zaštite osobnih podataka.
Kontakt
Telefon: 01 6324 200
Telefax: 01 6324 250 s naznakom NP DPO
Elektronička pošta: dpo@uniqa.hr
 

  Predomislili ste se i ne želite više kontakt po isteku ugovora o osiguranju:
 
Zaštita osobnih podataka jedna je od temeljnih vrijednosti i poslovni imperativ UNIQA osiguranja. Posebnu brigu posvećujemo uvođenju novih tehnoloških rješenja, usavršavanju poslovnih procesa te kvalitetnom pružanju usluga imajući u vidu zaštitu prava i interesa naših klijenata.
Saznajte više

Imate pitanja?

Info broj: (+385 1) 6324 200
Radno vrijeme Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h

Planinska 13 A HR - 10 000 Zagreb
Radno vrijeme Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h
Procjena štete Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h

info@uniqa.hrProdajni uredi
Načela obrade osobnih podataka
 • Putno osiguranje - Oisguranje od otkaza putovanja i gubitka prtljagezakonitost, poštenje i transparentnost
 • Dopunsko zdravstveno osiguranje - zdravstvena iskaznicaograničavanje svrhe
 • smanjenje količine podataka
 • točnost
 • Putno osiguranje - Zdravstveno osiguranje za liječenje u inozemstvuograničenje pohrane
 • Osiguranje od poplavecjelovitost i povjerljivost
Dokumenti

Pravne osnove i svrhe prikupljanja osobnih podataka

Društvo određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka te se u tom smislu smatra voditeljem obrade osobnih podataka. Pravne osnove obrade podataka mogu se podijeliti u sljedeće skupine
 • Poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju
 • Ispunjenje ugovora o osiguranju
 • Ispunjenje naših zakonskih obveza
 • Legitimni interesi
 • Legitimni interes trećih osoba
 • Vaša suglasnost (privola)

Poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju

Sukladno Zakonu Vaša je dužnost prilikom sklapanja ugovora o osiguranju prijaviti Društvu sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su Vam poznate ili Vam nisu mogle ostati nepoznate. Sklapanje ugovora o osiguranju obuhvaća obradu Vaših podataka kako bismo:
 • procijenili je li rizik kojeg preuzimamo prihvatljiv za osiguranje i pod kojim uvjetima te utvrdili iznos premije osiguranja uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti
 • obradili Vašu ponudu, izradili i predali Vam policu osiguranja
 • izradili informativni izračun
 • odredili/analizirali pripadnost ciljanom tržištu
   

Ispunjenje ugovora o osiguranju

Ispunjenje ugovora o osiguranju zahtjeva obradu Vaših podataka kako bi se ostvarila prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze iz tog ugovora, što obuhvaća:
 • procjenu može li se ugovor o osiguranju i pod kojim uvjetima izmijeniti
 • rješavanje odštetnog zahtjeva
 • odlučivanje o postojanju prava za isplatu osiguranog iznosa
 • administraciju ugovora o osiguranju
 • ostvarivanje naših prava iz ugovora o osiguranju što uključuje naplatu premije osiguranja i regresnih potraživanja
 • osiguravanje točnosti i ažurnosti Vaših podataka
 • ostvarivanje naših prava iz ugovora o osiguranju što uključuje naplatu premije osiguranja i regresnih potraživanja te prateće poslove računovodstva i poslovnog izvještavanja
 • odobravanje i naplatu zajmova po policama životnih osiguranja
 • slanje obavijesti o dospijeću premije osiguranja, obavijesti o pripisanoj dobiti, stanju fondovske pričuve, obavijesti o isteku osiguranja, izmjene ugovora o osiguranju
 • osiguravanje točnosti i ažurnosti Vaših podataka
   

Ispunjenje naših zakonskih obveza

Vaše podatke obrađivat ćemo kako bismo ispunili naše zakonske obveze koje obuhvaćaju, ali se ne ograničavaju na:
 • utvrđivanje Vaših potreba i zahtjeva, prije sklapanja ugovora o osiguranju, a u slučaju investicijskih proizvoda osiguranja provjeru primjerenosti ili prikladnosti proizvoda Vašim posebnim okolnostima
 • raspodjelu rizika putem reosiguranja ili suosiguranja kako bismo zaštitili interese naših klijenata i ispunili preuzete obveze
 • rješavanje pritužbi i izvansudsko rješavanje sporova
 • obveze propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • obveze propisane poreznim propisima poput Zakona o računovodstvu, FATCA i CRS radi obvezne automatske razmjene informacija o financijskim računima i sl.
 • ispunjavanje obveza propisanih s ciljem provođenja nadzornih ovlasti hrvatskih i europskih nadzornih tijela poslova iz nadležnosti tijela državne vlasti (Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležno državno odvjetništvo, Porezna uprava i dr.) i poslova iz nadležnosti Hrvatskog ureda za osiguranje
 • Zakonom propisane obveze provođenja revizije

Legitimni interesi

Obrada Vaših podataka temeljem legitimnih interesa Društva podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu i izradu profila koji se na njoj temelji. U tom slučaju više nećemo obrađivati Vaše podatke temeljem legitimnoga interesa osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode. Ako postoje posebna pravila u pogledu Vašeg prava na prigovor, njih ćemo posebno navesti. Temeljem legitimnog interesa Društvo će obrađivati Vaše podatke u svrhu:
 • sprječavanja i otkrivanja prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito;
 • postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva neovisno je li to u sudskom ili upravnom postupku ili bilo kojem izvansudskom postupku;
 • izravne promidžbe (marketinga) koja uključuje profiliranje te obuhvaća promidžbu proizvoda koje Društvo nudi na tržištu usmjerenu prema ugovornoj stranci za vrijeme trajanja ugovornog odnosa;
  U ovome slučaju ako prigovorite, više nećemo obrađivati Vaše podatke u ovu svrhu.
 • ispitivanja Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom;
 • segmentacije klijenata koja uključuje profiliranje s ciljem priznavanja klijentima dodatnih pogodnosti koje ne utječu na sklapanje ili ispunjenje ugovora o osiguranju;
 • snimanja telefonskih razgovora u svrhu prikupljanja dokaza o rješavanju upita i ugovaranju usluga, unaprjeđenja usluga te edukacije radnika Društva
 • obavještavanja o dugovanju ili pretplati odnosno o drugim bitnim činjenicama iz ugovora o osiguranju (uključujući kontaktiranje putem e-maila ili mobitela)
 • kontaktiranja radi pružanja korisničke podrške

   
Pružanje osobnih podataka temeljem pravnih osnova poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju, ispunjenja ugovora o osiguranju, ispunjenja naših zakonskih obveza, legitimnog interesa sprječavanja i otkrivanje prijevara (uključujući legitimni interes trećih osoba) je zakonska i ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obaveze što će rezultirati nemogućnošću sklapanja ili ispunjenja obveze po ugovoru. Pružanje osobnih podataka temeljem pravnih osnova legitimnog interesa izravne promidžbe (marketinga), ispitivanja Vašeg zadovoljstva, segmentacije klijenata i Vaše suglasnosti (privole) u pogledu promidžbe (marketinga) nije zakonska ili ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke to neće utjecati na mogućnošću sklapanja ili ispunjenja ugovora.

Legitimni interes trećih osoba

Obrada Vaših podataka provest će se za potrebe sprječavanja prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito, a temeljem legitimnog interesa drugih osiguravajućih kuća s kojima u tu svrhu razmjenjujemo podatke.

Vaša suglasnost (privola)

Vašu posebnu suglasnost (privolu), koju možete povući u bilo kojem trenutku, kao pravnu osnovu obrade Vaših podataka koristit ćemo u svrhu promidžbe (marketinga) koja uključuje profiliranje, po isteku ugovora o osiguranju. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na Vašoj suglasnosti prije nego što je ona povučena.

Vrste osobnih podataka koje obrađujemo i način prikupljanja

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o svrsi obrade i vrsti ugovora o osiguranju kojeg sklapate, namjeravate sklopiti ili o zahtjevu za ostvarenje prava iz osiguranja. Prvenstveno to su podaci bez kojih ne možemo sklopiti ili ispuniti ugovor o osiguranju, a uključuju najmanje:
 • osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu rođenja, spolu, po potrebi identifikacijska isprava)
 • osobne podatke potrebne za ocjenu rizika (obrazovanje i radno iskustvo, radno mjesto i podaci povezani s radnim mjestom, podaci o odsustvu s radnog mjesta, zdravstveni podaci, financijski podaci i podaci o socijalnom statusu i životnom stilu, podaci o ostvarenim primanjima i prihodima, podaci o planiranim putovanjima i putnim troškovima, podaci vezani uz obitelj)
 • podatke o predmetu osiguranja (identifikacijske brojeve, svojstva, lokacija i sl.)
 • podatke o štetnom događaju (okolnosti nastanka osiguranog slučaja kao rezultata događaja prouzročenog osiguranim rizikom)
 • podatke potrebne za provođenje radnji sukladno našim zakonskim obvezama (dubinska analiza stranke, računovodstvo, porezno izvještavanje i sl.)
 • podatke nužne za sprječavanje prijevara u osiguranju 
 • posebne kategorije osobnih podataka (podaci o zdravlju nužni za ocjenu rizika te koji utječu na sklapanje ugovora ili su nužni za izvršenje obveza i ostvarivanje prava iz ugovora o osiguranju, podaci o članstvu u sindikatima, podaci o stupnju invaliditeta i drugi podaci osjetljive prirode koji se obrađuju radi ostvarivanja određenih pogodnosti prilikom sklapanja ugovora o osiguranju) 
 • podatke za administraciju ugovora o osiguranju, isplatu, naplatu, odobrenje zajma (uključujući financijske podatke i srodne podatke poput preslike kartice bankovnog računa bez vidljivog kontrolnog koda
 • podatke u vezi sa segmentacijom i profiliranjem klijenata Društva 
 • podatke u vezi s upitima, pritužbama, prigovorima, zahtjevima korisničke podrške
 • podatke koji se obrađuju prilikom pregledavanja stranica Društva (npr. kolačići), a o čemu više informacija možete naći na internetskim stranicama Društva pod rubrikom „Uvjeti korištenja“
   
Osobne podatke prikupljamo definiranim funkcionalnostima našeg informacijskog sustava, na način opisan procesima Društva te korištenjem poslovne dokumentacije (obrazaca, zahtjeva i sl.). Ovisno o svrsi obrade i vrsti ugovora o osiguranju prikupljanje se može provesti:
 • izravno od Vas ili Vaših punomoćnika kao što su odvjetnici ili brokeri osiguranja.
 • uvidom u Vaše identifikacijske dokumente ili Vašu dokumentaciju te dokumente ili dokumentaciju predmeta osiguranja
 • uzimanjem preslike Vaših identifikacijskih dokumenata ili Vaše dokumentacije te dokumenata ili dokumentacije predmeta osiguranja kada je tako propisano zakonom ili našim internim pravilima
Osobne podatke prvenstveno prikupljamo izravno od Vas, prilikom pre­govora oko sklapanja ugovora, samog sklapanja ili izvršenja ugovora , putem obraza­ca, telefonom ili elektroničkom komunikacijom. Podatke o Vama možemo dobiti i iz javno dostupnih izvora, od trećih osoba kao što su naši poslovni partneri, distributeri osiguranja, državna tijela, druga osiguravajuća društva i udruženja, procjenitelji, odvjetnici ili financijske ustanove.

Kome će vaši osobni podaci biti otkriveni

Vaši će se podaci obrađivati isključivo u svrhe koje su navedene u ovom dokumentu. Kako bi se te svrhe mogle ostvariti, Vaše podatke po potrebi otkriti ćemo sljedećim kategorijama primatelja:
 • tijelima državne i javne vlasti
 • UNIQA Insurance Group AG
 • Hrvatskom uredu za osiguranje
 • posrednicima u osiguranju i reosiguranju
 • društvima za osiguranje i reosiguranje
 • društvima za naplatu potraživanja i financijskim ustanovama
 • zdravstvenim ustanovama i liječnicima
 • stručnjacima (odvjetnici, detektivi, medicinski vještaci, procjenitelji, marketinški i drugi stručnjaci)
 • pružateljima informatičkih usluga, usluga tiska i dostave
 • pružateljima usluga provjere sankcijskih lista i lista politički izloženih osoba
 • pružateljima usluga obrade odštetnih zahtjeva i asistencije (ako ste je ugovorili)
 • regresnim dužnicima (npr. osiguranici, štetnici, osiguratelji štetnika) u slučajevima ostvarivanja regresnih prava
 • drugim poslovnim partnerima (npr. strateški savezi za sprječavanje prijevara u osiguranju, leasing društva) i revizorskim društvima
   
Prijenos Vaših osobnih podataka primateljima provodi se uz odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti, a primatelji podataka koji su ujedno i izvršitelji obrade u ime Društva, podatke obrađuju isključivo prema našim uputama i u skladu sa sporazumom koji s njima imamo.

Gdje će se obrađivati vaši osobni podaci

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Društvo osigurava čuvanje podataka u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju u rokovima koji su određeni svrhom obrade, propisima koji definiraju razdoblja čuvanja podataka te zastarom potraživanja po određenim vrstama ugovora ili za naknadu štete.

Koja prava imate u odnosu na Vaše osobne podatke

U propisanim slučajevima u odnosu na Vaše podatke možete ostvariti sljedeća prava:
 • prvo na informaciju obrađuju li se Vaši podaci te ako se obrađuju pristup podacima i informacijama o obradi
 • pravo na brisanje podataka (ako je primjenjivo)
 • pravo na ispravak i upotpunjavanje podataka
 • pravo na ograničenje obrade ako, npr. osporavate točnost podataka ili pravnu osnovu obrade sve dok se podaci ne isprave ili utvrdi pravna osnova obrade
 • pravo na prigovor u slučaju obrade koju provodimo temeljem naših legitimnih interesa i legitimnih interesa trećih osoba ili temeljem javnog interesa
 • pravo na prenosivost podataka (ako je primjenjivo)
 • pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu (ako je primjenjivo).
Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva pisanim putem na e-mail dpo@uniqa.hr, popunjavanjem online obrasca na web stranici Društva www.uniqa.hr dostupnog u odjeljku „Zaštita osobnih podataka“ ili na adresu Društva Planinska 13 A, Zagreb ili predajom zahtjeva u bilo kojoj poslovnici Društva.
 

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadležnom nadzornom tijelu, hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, kao nadležnom nadzornom tijelu za područje zaštite osobnih podataka, www.azop.hr odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost u nad[1]zornom tijelu unutar EU-a.
 

Automatizirana obrada podataka i profiliranje

Vaši osobni podatci bit će predmetom profiliranja u sljedećim slučajevima:
 • izravna promidžba
 • promidžba
 • segmentacija klijenata.
Automatizirana obrada i profiliranje koje proizvodi pravne učinke s ciljem sklapanja ugovora o osiguranju bit će korištena u slučaju:
 • utvrđivanja primjerenosti ili prikladnosti investicijskih proizvoda osiguranja
  Sukladno Vašim investicijskim ciljevima, sklonosti preuzimanja rizika i mogućnostima podnošenja rizika, financijskoj situaciji te znanju i iskustvu u području na koje se ulaganje odnosi, procijenit ćemo koji od investicijskih proizvoda osiguranja je primjeren ili prikladan upravo Vama, a sve s ciljem utvrđivanja pripadate li ciljanom tržištu.
 • izračuna premije osiguranja s obzirom na prijašnje štete
  Ako ste u prijašnjem osigurateljnom razdoblju imali štetu te je uvjetima osiguranja i primjenjivim cjenikom određeno kako ona utječe na iznos premije, premija će biti uvećana ili umanjena za odgovarajući postotni iznos.
 • izračuna premije osiguranja s obzirom na lokaciju predmeta osiguranja
  Unosom lokacije osigurane imovine u aplikaciju, procjenjujemo visinu nekih rizika za nastup osiguranog slučaja i tako određujemo premiju osiguranja.
 • kupovine putem internetske trgovine
  Podaci uneseni na portalu internetske trgovine te Vaši izbori bit će automatski obrađeni i utjecat će na konačni ugovor o osiguranju koji sklapate. Navedeno se može odnositi na predmet osiguranja (npr. površinu nekretnine kod osiguranja imovine) ili Vaš izbor osigurateljnog paketa (npr. izbor paketa koji uključuje više pokrića).
U ovim slučajevima osiguravamo pravo na ljudsku intervenciju, pravo izražavanja vlastitog stajališta te pravo na osporavanje odluke.

Ažuriranje ovih informacija

Informacije o obradi podataka redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.uniqa.hr, a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.

Sigurnost obrade podataka

Društvo provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osiguralo odgovarajuću razinu sigurnosti obrade Vaših podataka.

Prisutnost na društvenim mrežama

Društvo je prisutno unutar društvenih mreža i obrađuje korisničke podatke u svrhu komunikacije s korisnicima koji su tamo aktivni ili kako bi Vas informirali o našim uslugama. Podaci se koriste isključivo u svrhu odgovaranja na Vaš upit i ne prosljeđuju se trećim stranama. Društvo nema utjecaj na pravila privatnosti društvenih mreža te se u odnosu na obradu podataka Društvo i društvene mreže smatraju zajedničkim voditeljima obrade. Za detaljnije informacije o obliku obrade i mogućnostima prigovora Društvo upućuje na izjave o zaštiti podataka i informacije koje pružaju operatori odgovarajućih mreža. Društvene mreže: Instagram: Društvena mreža; davatelj usluge: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, matično društvo: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD; web stranica: https://www.instagram.com; politika privatnosti: https://instagram.com/about/legal/privacy. Facebook: Društvena mreža; davatelj usluge: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, matično društvo: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, web stranica: https://www.facebook.com; politika privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy YouTube: Društvena mreža i video platforma; davatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; politika privatnosti: https://policies. google.com/privacy
LinkedIn: Društvena mreža, davatelj usluge: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska; web stranica : https://www.linkedin.com; politika privatnosti: https://www.linkedin. com/legal/privacy-policy