Zatvori

Upišite svoje podatke kako biste otvorili korisnički račun

Osobni podaci
Sva polja su obvezna
Molimo upišite broj trenutno važeće police bez razmaka ili broj police koju ste ugovorili u zadnje tri godine
Kontakt podaci
/
Molimo unesite samo brojeve
PODACI ZA PRIJAVU

Ova web stranica prikuplja i koristi Internet Protocol (IP) adrese. Radi vaše sigurnosti dopušteno nam je zabilježiti vašu IP adresu preko koje se spajate na internet. Vaša adresa je 44.222.104.206.

Uvjeti korištenja  |  Informacije o obradi osobnih podataka
Zatvori
Nemate UNIQA korisnički račun? Registrirajte se
Zatvori

Upišite svoju e-mail adresu i dobiti ćete novu lozinku.

Zatvori

Upišite svoju novu lozinku.

 
Izvješće o solventnosti i financijskom stanju za 2016. godinu

Izvješće o solventnosti i financijskom stanju za 2016. godinu


Primjena novog zakonodavnog i regulatornog okvira ukupnog poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Europskoj uniji poznatog pod nazivom Solventnost II, u naše je poslovanje unijela mnoge promjene. Da bismo u roku ispunili sve uvjete koje nova EU regulativa zahtijeva, počeli smo se pripremati puno ranije, pa smo promjene prihvatili spremno i odgovorno. Jedna od obveza koja proizlazi iz Solventnosti II odnosno Zakona o osiguranju objava je Izvješća o solventnosti i financijskom stanju na internetskim stranicama. Ovo Izvješće pruža transparentan uvid u kompletno poslovanje UNIQA osiguranja d.d. svakome tko se želi pobliže upoznati s UNIQOM prije nego što nam odluči povjeriti zaštitu obitelji ili imovine.
 
Solventnost II u svojoj biti predstavlja nov, transparentniji i otvoreniji sustav poslovanja osiguratelja s iznimno preciznim izračunima rizika koje preuzimaju na sebe, a sve u svrhu što bolje zaštite osiguranika. Punu definiciju Solventnosti II možete pročitati na stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO): Solventnost II sustav je zakonodavnih i regulatornih odredbi koji bi trebao prepoznavati i vrednovati sve rizike kojima je društvo za osiguranje izloženo, poticati društvo na cjelovito upravljanje rizicima, unaprijediti odnos s nadzornim tijelom te povećati otvorenost poslovanja svim sudionicima. Temeljni ciljevi Solventnosti II koji je u Hrvatskoj u primjeni od 1. siječnja 2016. su zaštita osiguranika, postavljanje granice solventnosti koja će predstavljati ukupnu izloženost svim rizicima, anticipiranje tržišnih promjena, utemeljenost na principima, a ne na strogim pravilima te održavanje financijske stabilnosti (www.huo.hr).
 
Na stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), www.hanfa.hr stoji da će „novi europski nadzorni osigurateljni okvir temeljen na Direktivi Solventnost II 2009/138/EZ osigurati primjerene razine kapitala osiguratelja koje će omogućiti osigurateljnom sektoru otpornost na nepredviđene poremećaje. Poticanjem kvalitetnih sustava upravljanja društvima te upravljanja povezanim rizicima podići će se razina zaštite potrošača osigurateljnih proizvoda. Usklađen način izvješćivanja i objave informacija osigurat će ključne informacije za nadzorna tijela i time omogućiti njihovo pravovremeno djelovanje. Istovremeno, novi sustav neće predstavljati teret za manja društva zahvaljujući svojim načelima proporcionalnosti. Solventnost II predstavlja moderan, snažan i proporcionalan nadzorni sustav, koji je velik korak naprijed u smislu zaštite potrošača i jedinstvenog europskog tržišta osiguranja.“
 
Stoga je svrha Izvješća i ovog Sažetka koje prvi puta objavljujemo učiniti informacije o poslovanju UNIQE dostupnima i razumljivima korisnicima i ugovarateljima osiguranja. U Izvješću tako možete pročitati sve o poslovanju Društva u 2016. godini – od ostvarenih rezultata i organizacijske strukture do upravljanja kapitalom, odnosno ukupnom premijom više od 360 tisuća klijenata koji na nas prenose različite rizike kako bismo im zauzvrat, u slučaju da se oni ostvare, pružili odgovarajuću zaštitu odnosno financijsku odštetu.
 
Izvještaj u poglavlju A donosi informacije o poslovanju i postignutim rezultatima UNIQA osiguranja d.d. u 2016. godini. Sustavom upravljanja bavi se poglavlje B, dok poglavlje C donosi profil rizičnosti Društva. Tema poglavlja D je vrednovanje za potrebe solventnosti, a E poglavlje se bavi upravljanjem kapitalom.
 
UNIQA osiguranje d.d. mješovito je osiguravajuće društvo koje nudi proizvode životnog i neživotnog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Dio je UNIQA Grupe, jedne od vodećih osigurateljnih grupa u Austriji te srednjoj i istočnoj Europi. UNIQA osiguranje d.d. u Hrvatskoj posluje već 18 godina te je preko UNIQA Grupe reosigurano kod vrhunskih svjetskih reosiguratelja: Münich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR i AXA. Izvješće o solventnosti i financijskom stanju za 2016. godinu UNIQA Grupe i druge informacije o UNIQA Grupi možete pročitati na www.uniqagroup.com.
 
U 2016. godini UNIQA je ostvarila zaračunatu premiju u iznosu od 574.415 tisuća kuna, od čega se 59,6% odnosi na premiju neživotnih osiguranja, a 40,4 % na premiju životnih osiguranja u ukupno zaračunatoj bruto premiji Društva. Zbog rekordno niskih kamatnih stopa i prinosa na ulaganja na tržištu kapitala prošle godine donesena je strateška odluka o prestanku prodaje proizvoda životnih osiguranja s jednokratnom uplatom i relativno visokom garantiranom tehničkom kamatnom stopom.
Društvo se orijentiralo na prodaju životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik osiguranja (osiguranje života uz ulaganje u investicijske fondove). Tijekom poslovne 2016. godine UNIQA je nastavila s unapređenjem i optimiziranjem poslovnih procesa te je kontinuirano fokusirana na povećanje njihove efikasnosti i upravljanje troškovima, što je rezultiralo i dobrim poslovnim rezultatima.
 
Sukladno regulativi Solventnost II, uspostavljen je sustav upravljanja koji se sastoji od transparentne organizacijske kulture i podjele odgovornosti i zadataka. Sustav upravljanja odražava načela o „tri linije obrane“ u prepoznavanju, procjeni i nadzoru nad kratkoročnim i dugoročnim rizicima kojima je Društvo izloženo, a sve s ciljem sprječavanja događaja koji bi mogli nepovoljno djelovati na financijsku i kapitalnu sigurnost Društva. Tako „prvu liniju obrane“ čini upravljanje rizicima unutar poslovanja, „druga linija obrane“ su funkcije nadzora, uključujući funkciju upravljanja rizicima, a treću čine unutarnja i vanjska revizija. O organizacijskoj strukturi sustava upravljanja, funkciji Nadzornog odbora, organizacijskoj shemi Društva i nadležnostima članova Uprave kao i savjetodavnih tijela u Društvu detaljno možete pročitati u Izvješću.
 
Glavna svrha strategije upravljanja rizicima je održavanje financijske stabilnosti, snažne kapitalne pozicije, ugleda i profitabilnosti što znači da je Društvo u svakom trenutku sposobno ispuniti obveze prema klijentima, dioničarima i zaposlenicima. Vlastita procjena rizika i solventnosti (ORSA) sastavni je dio poslovne strategije, procesa planiranja i ukupnog sustava upravljanja rizicima.
Izračun potrebnog solventnog kapitala i minimalnog potrebnog kapitala provodi se svaka tri mjeseca i pokazuje da UNIQA osiguranje d.d. ima kapital dostatan za pokriće svih rizika i čvrstu kapitalnu poziciju prema Solventnosti II. Tijekom 2016. godine imalo je dovoljno kapitala za pokriće regulatornih kapitalnih zahtjeva (omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i potrebnog solventnog kapitala iznosi 276% što je znatno iznad limita od 135%, postavljenog Strategijom upravljanja rizicima za 2016. godinu), o čemu također detaljno možete pročitati u Izvješću.
 
Prilikom vlastite procjene rizika i solventnosti redovito se provode analize i testiranja u slučaju da dođe do događaja koji bi mogli imati nepovoljan utjecaj na poslovanje Društva i na kapitalnu snagu. Društvo provodi i testiranja nepovoljnih kretanja na dugi rok, kroz cijelo razdoblje poslovnog planiranja. Svi rezultati analiza i testiranja pokazuju da UNIQA ima dovoljno kapitala za pokriće svih svojih rizika.
To za regulatora, a u konačnici i za svakog postojećeg i potencijalnog ugovaratelja i korisnika osiguranja znači povjerenje i sigurnost na dugi rok, dok su kvalitetne i inovativne proizvode te pravovremenu isplatu šteta klijenti već prepoznali, nagradivši UNIQU ICERTIAS Customers' Friend certifikatom, koji se dodjeljuje najboljim kompanijama, proizvodima i uslugama na tržištu.
 
 

Imate pitanja?

Info broj: (+385 1) 6324 200
Radno vrijeme Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h

Planinska 13 A HR - 10 000 Zagreb
Radno vrijeme Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h
Procjena štete Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h

info@uniqa.hrProdajni uredi

Želite ponudu?

Mi ćemo za vas izračunati cijenu police i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku:

* Ispunjavanjem podataka, dajete dozvolu za kontaktiranje UNIQA osiguranju d.d. Više!

Vaši podaci (ime, prezime, adresa elektroničke pošte) biti će obrađeni isključivo u svrhu ostvarivanja kontakta na Vaš zahtjev za izradom ponude osiguranja. Molimo prije nastavka pročitajte naše Informacije o obradi podataka http://gdpr.uniqa.hr

Kontaktirajte me!