Zatvori

Upišite svoje podatke kako biste otvorili korisnički račun

Osobni podaci
Sva polja su obvezna
Molimo upišite broj trenutno važeće police bez razmaka ili broj police koju ste ugovorili u zadnje tri godine
Kontakt podaci
/
Molimo unesite samo brojeve
PODACI ZA PRIJAVU

Ova web stranica prikuplja i koristi Internet Protocol (IP) adrese. Radi vaše sigurnosti dopušteno nam je zabilježiti vašu IP adresu preko koje se spajate na internet. Vaša adresa je 44.222.64.76.

Uvjeti korištenja  |  Informacije o obradi osobnih podataka
Zatvori
Nemate UNIQA korisnički račun? Registrirajte se
Zatvori

Upišite svoju e-mail adresu i dobiti ćete novu lozinku.

Zatvori

Upišite svoju novu lozinku.

 
Prava u osiguranju

Prava u osiguranju


Ako poznaješ rijeku, lakše ćeš upravljati čamcem, kaže poslovica koja se može preslikati i na potrošačka prava: treba ih poznavati kako bismo bili sigurni da je proizvod koji kupujemo upravo ono što nam treba i da smo dobili vrijednost za svoj novac.

Svjetski dan zaštite potrošača koji se obilježava 15. ožujka prilika je da podsjetimo na prava potrošača u osiguranju.

To je važno jer odgovorne odluke o osiguranju možemo donositi samo ako smo jasno i pravovremeno  informirani o svojim ugovornim pravima i razumijemo opseg pokrića i izuzeća koja se primjenjuju. Zato vas vodimo kroz sve korake koje ćete proći osiguravajući svoju imovinu, zdravlje ili život.

žena plaća račune služeći se kalkulatorom


Kako mogu ugovoriti policu?

Svrha osiguranja je pružiti vam ekonomsku zaštitu od različitih opasnosti (rizika)  koje mogu ugroziti vaše zdravlje, imovinu ili život. Kad poželite dodatnu sigurnost ili prepoznate potrebu za osiguranjem, možete se obratiti društvu za osiguranje ili posredniku u osiguranju koji su dužni, prema vašim potrebama i zahtjevima, dati vam objektivne informacije o odgovarajućem proizvodu osiguranja. Velik broj standardnih proizvoda osiguranja moguće je kupiti i online na internetskim stranicama osiguratelja.

Osiguranje sklapate kako bi vam osiguratelj, ako se dogodi osigurani slučaj,  isplatio osigurninu - naknadu iz osiguranja. To može biti iznos troška koji je potreban da bi se neko materijalno dobro vratilo u stanje prije nastanka štete ili novčana naknada u obliku određenog iznosa kod osiguranja osoba.

Vaša odluka o osiguranju znači da ste prepoznali moguću opasnost koja prijeti vama ili vašoj imovini. U osiguranju je uobičajeno takvu opasnost nazivati rizikom, a onaj koji ste odabrali i od kojeg se želite zaštititi mora biti naveden u polici osiguranja da bi bio osiguran. Najčešći rizici koji se osiguravaju kada je u pitanju osiguranje imovine su požar, potres, poplava, provala, puknuće cijevi i slično. Kod osiguranja osoba osigurani rizik može biti nesretan slučaj ili drugi rizik vezan uz zdravlje i/ili  život određene osobe.

Bitno je znati da rizik mora biti obuhvaćen predmetnom policom. Osigurate li, na primjer, svoj stan od različitih rizika, ali ne ugovorite  rizik  potresa, šteta nastala zbog potresa neće vam biti plaćena. Neka osiguranja, poput osiguranja imovine od potresa i automobilskog kaska mogu se ugovoriti s franšizom, što znači da osiguranik sudjeluje u šteti, a ako se za to odlučite, iznos novca koji morate platiti za osiguranje (premija) će biti niži u odnosu na istovrsno osiguranje ugovoreno bez franšize.

Kod nekih vrsta osiguranja postoji i obvezna franšiza koja, ovisno o uvjetima osiguranja, može i ne mora biti zamjenjiva dobrovoljnom franšizom, o čemu ovisi i potencijalno umanjenje premije. Važno je ne zaboraviti da će za iznos ugovorene franšize, koji može biti izražen u novčanim jedinicama ili u postocima, biti umanjena isplata osigurnine.

Na primjer, ako je vrijednost osiguranja na polici 132722,81 EUR, a ugovorena franšiza 2%, iznos do kojeg štete nisu u pokriću je 2654.46 EUR. U ovom primjeru, ako šteta iznosi 318.07 EUR, naknada za isplatu će iznositi 663,61 EUR. 

potpisivanje ugovora o osiguranju

Što sadrži predugovorna i ugovorna dokumentacija?

Prije sklapanja ugovora o osiguranju dobit ćete uvjete osiguranja i informacije ugovaratelju osiguranja u pisanom obliku. Ti dokumenti sadrže sve podatke koji su potrebni radi donošenja informirane odluke o sklapanju određenog ugovora o osiguranju.

Uz uvjete i informacije, dobit ćete i Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja u kojem su u skraćenom obliku navedene bitne karakteristike proizvoda. U uvjetima osiguranja uobičajeno je navesti pojašnjenje pojmova vezanih za osiguranje kao što su ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik, premija, osigurani iznos i slično jer se radi o specifičnim pojmovima koje možda ne poznajete dovoljno.

Važno je znati da su uvjeti osiguranja sastavni dio ugovora o osiguranju i prije sklapanja osiguranja dobro ih proučite budući da sadrže vaša prava i obveze te prava i obveze društva za osiguranje. Uz pisane dokumente, distributer osiguranja dužan vam je prije sklapanja ugovora o osiguranju pružiti objektivne informacije o proizvodu osiguranja u razumljivom obliku kako biste mogli donijeti informiranu odluku.

poštanski sandučić prepun pošte

Zašto kod pojedinih osiguranja trebam odgovoriti na pitanja?

Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju dužni ste prijaviti sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su vam poznate ili vam nisu mogle ostati nepoznate. Kako bi vam to bilo jednostavnije, uobičajeno je da osiguratelj zatraži određene informacije na standardnom obrascu ponude za osiguranje ili posebnom upitniku.

Takva podatke osiguratelj uzima u dobroj vjeri kako bi donio odluku o preuzimanju rizika u pokriće i o visini premije. Radi se o međusobnom poštivanju specifičnih odnosa koji nastaju sklapanjem ugovora o osiguranju te o profesionalnoj pažnji osiguratelja koji preuzima rizik od ugovaratelja osiguranja.

Može se dogoditi i da vas osiguratelj odbije osigurati ako procijeni da se rizik ne može osigurati ili da je previsok. Zašto je to tako? Zato što rizik od kojeg se osiguravate treba biti neizvjestan, budući i nezavisan od volje ugovaratelja i/ili osiguranika i za njega mora biti izračunata odgovarajuća premija.

Postoje li situacije kada se moram osigurati?

Osiguranja se uglavnom sklapaju na dobrovoljnoj bazi ako za njih imate potrebu i želju, ali postoje određene vrste osiguranja za koje je zakon propisao da se moraju sklopiti. Uz najpoznatije obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika vozila za štete nanesene trećim osobama (kraće nazvano i osiguranje od automobilske odgovornosti ili autoosiguranje), obvezno je i osiguranje od odgovornosti odvjetnika, osiguranje od odgovornosti za štetu na okolišu i sl.

Kad polica osiguranje počinje vrijediti?

Polica u pravilu počinje vrijediti (proizvoditi pravne učinke) istekom dana koji je označen kao dan početka trajanja osiguranja, no moguće je ugovoriti da počinje vrijediti tek kad se plati premija ili prvi obrok premije. Dan početka obaveze osiguratelja mora pisati u uvjetima osiguranja pa obratite pozornost i na to.

Također je moguće da kod pojedinih osiguranja (npr. dodatnog zdravstvenog osiguranja) bude ugovoren poček, odnosno vrijeme koje mora proći da bi polica postala aktivna. Na primjer; ako je ugovoren poček od 14 dana, usluge osiguranja nećete moći početi koristiti odmah na dan početka osiguranja navedenog na polici nego tek nakon tog roka. Naravno i ova opcija napisana je u uvjetima osiguranja.

korisnička podrška

Kako ostvariti prava iz osiguranja?

Sad kad ste osigurani, trebate se informirati o tome kako možete ostvariti svoja prava iz osiguranja.
U UNIQA osiguranju većinu svojih zahtjeva možete ostvariti telefonom ili putem elektroničke pošte. Osigurani slučaj može se prijaviti putem e-mail adrese prijava.stete@uniqa.hr ili online putem web stranice www.uniqa.hr.

Za sva vaša pitanja dostupni smo 24 sata, 7 dana u tjednu. Dovoljno je da na svom mobilnom uređaju pritisnite znak * i broj 200.

Putem portala MojaUNIQA na koji se možete jednostavno registrirati dostupne su vam sve važne informacije o vašim policama osiguranja ili postavljenim zahtjevima.

Što nakon prijave osiguranog slučaja?

Vašu ćemo prijavu odmah registrirati i poslati vam evidencijski broj koji u daljnjoj komunikaciji možete koristiti kako bi protok informacija bio učinkovit. Stručni zaposlenici UNIQE odmah će se posvetiti vašem zahtjevu, obraditi podatke i donijeti odgovarajuću odluku o kojoj ćemo vas obavijestiti pisanim putem.

Ako se radi o zahtjevima vezanim za imovinu ili vozila, dobro je uz prijavu dostaviti svu dokumentaciju koja je vezana uz zahtjev kao i fotografije oštećene stvari ako za to imate mogućnosti. Kada se radi o manjim kasko oštećenjima vozila, omogućujemo vam da sudjelujete u postupku procjene štete na način da korištenjem FotoSMART rješenja sami fotografirate vozilo bez potrebe dolaska na posebno mjesto procjene te tako ubrzate vrijeme do isplate.

prijava AO štete u osiguranju

Ako se radi o zahtjevima vezanim uz osiguranje života, zakonske odredbe nalažu da popunite obrasce zahtjeva koje možete naći na našoj web stranici te ih uz dokumentaciju koja je na njima navedena dostavite na našu adresu.

Kada se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom o osiguranju u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od 14 dana otkad je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ako je osiguratelju potrebno određeno vrijeme radi utvrđivanja postojanja obveze isplate i njezine visine, taj se rok produžuje na 30 dana u kojem osiguratelj mora platiti osigurninu ili njezin dio ili vas obavijestiti kako je vaš zahtjev  neosnovan.

Kod obveznih osiguranja u prometu rok u kojem osiguratelj treba oštećenoj osobi dostaviti obrazloženu ponudu za naknadu štete (ako su odgovornost za naknadu štete te visina štete nesporne) ili utemeljen odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva u slučaju (ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporne) je 60 dana. Ako osiguratelj ne može u tom roku donijeti odluku je li zahtjev opravdan ili nije, dužan je bez odgađanja isplatiti nesporan iznos štete na ime predujma.

A što je s mojim podacima?

Jedno od vaših prava kao klijenta je pravo da budete informirani o svim okolnostima obrade vaših osobnih podataka. Okolnosti obrade osobnih podataka sadržane su u dokumentu Informacije o obradi podataka koje ste dobili uz ponudu i policu osiguranja, a možete je vidjeti i na našoj web stranici.
To znači da imate pravo u svakom trenutku znati kako se vaši osobni podaci obrađuju i koji se vaši podaci obrađuju, imate ih pravo ispraviti i nadopuniti, uložiti prigovor, zatražiti njihovo brisanje ali i osporiti neku odluku. Jednako tako uvijek imate pravo povući suglasnost (privolu) na primanje marketinških materijala (newsletteri i sl.)

Što ako sam nezadovoljan pruženom uslugom osiguranja?

Vaše je pravo podnijeti pritužbu. To možete učiniti putem elektroničke pošte na adresu uniqa.prituzbe@uniqa.hr, online na stranici za podnošenje pritužbu društvu za osiguranje ili poštom na našu adresu.  Pisani odgovor na pritužbu dobit ćete najkasnije 15 dana od dana podnošenja.
 

ključ u bravi s privjeskom u obliku kućice

Što ako moja pritužba nije prihvaćena, a ja i dalje smatram da sam u pravu?

U slučaja nesporazuma s osigurateljem, dobro je imati objektivnu treću stranu koja će svojim nepristranim stručnim mišljenjem pomoći da se nađe odgovarajuće rješenje. U slučaju spora s osigurateljem, možete se obratiti Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje, gdje u neformalnom i brzom postupku koji je za vas besplatan suci ili istaknuti pravnici s vama i osigurateljem nastoje naći zadovoljavajuće rješenje.

Postupak mirenja može se provesti i u Hrvatskoj udruzi za mirenje ili nekoj drugoj organizaciji za mirenje. U konačnici, vaše je pravo i pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom..

Kako mogu raskinuti policu?

Uvjeti pod kojima ugovorne strane - osiguranik i osiguratelj - mogu raskinuti policu osiguranja navedeni su u Informacijama ugovaratelju osiguranja i uvjetima osiguranja.
Ako nije ugovoren rok trajanja ugovora o osiguranju, možete ga raskinuti s danom kada se premija osiguranja mora platiti (dan dospjelosti premije). Prije toga pisanim putem morate obavijestiti osiguratelja i to tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina, svaka ugovorna strana može nakon proteka toga roka, uz otkazni rok od šest mjeseci, pisanim putem izjaviti drugoj strani da otkazuje ugovor.

Kod životnog osiguranja koje sadrži štednu komponentu, vrijede drugačija pravila. Ne možete li više plaćati premiju koju ste ugovorili, možete zatražiti promjenu visine premije odnosno dogovoriti s osigurateljem da plaćate manji mjesečni iznos ili zatražiti otkup police ako su se za to stekli uvjeti.

Policu osiguranja života možete otkupiti ako je imate najmanje tri godine za koje ste platili sve premije no budite spremni da nećete dobiti povrat uplaćenog nego otkupnu vrijednost čiji iznos ovisi o vremenu preostalom do kraja osiguranja, uplatama, ugovorenim rizicima. 

Polica osiguranja života može se i kapitalizirati, što znači da vam osiguratelj može na temelju svih uplaćenih premija formirati novi, umanjeni iznos osigurane svote na koji ćete biti osigurani do kraja trajanja police osiguranja. Više nemate obvezu daljnjeg plaćanja premije osiguranja sve do ugovorenog isteka osiguranja, a vaša polica ostaje aktivna uz smanjenu osiguranu svotu. Kapitalizacija osiguranja života moguća je ako su od početka osiguranja protekle najmanje 3 godine i ako su za to razdoblje plaćene sve dospjele premije.

U slučaju da imate policu investicijskog životnog osiguranja, otkup je moguć već nakon godinu dana osiguranja kada vam se isplaćuje vrijednost imovine po polici (fondovska pričuva) umanjeno za izlazne troškove. Sve te informacije, kao i ostale važne odredbe ove vrste osiguranja, osim u uvjetima i informacijama ugovaratelju osiguranja, navedene su u Dokumentu s ključnim informacijama o proizvodu koji vam uručujemo prije sklapanja osiguranja.  

Imate pitanja?

Info broj: (+385 1) 6324 200
Radno vrijeme Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h

Planinska 13 A HR - 10 000 Zagreb
Radno vrijeme Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h
Procjena štete Pon – čet: 8-16:30h; Pet: 8-14:00h

info@uniqa.hrProdajni uredi

Želite ponudu?

Mi ćemo za vas izračunati cijenu police i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku:

* Ispunjavanjem podataka, dajete dozvolu za kontaktiranje UNIQA osiguranju d.d. Više!

Vaši podaci (ime, prezime, adresa elektroničke pošte) biti će obrađeni isključivo u svrhu ostvarivanja kontakta na Vaš zahtjev za izradom ponude osiguranja. Molimo prije nastavka pročitajte naše Informacije o obradi podataka http://gdpr.uniqa.hr

Kontaktirajte me!

Povezani članci

Pripremite dom za godišnji odmor

Osigurajte svoj dom prije odlaska na ljetovanje ili putovanje i bezbrižno uživajte na zasluženom godišnjem odmoru!

Opširnije
Kako isplanirati savršen godišnji odmor

Planiranje je pola puta do savršenog godišnjeg odmora!

Opširnije
Najskuplje štete u kućanstvu koje se mogu nadoknaditi osiguranjem

Osiguranje može pokriti široki raspon šteta u kućanstvu

Opširnije
Neka vaš dom bude sigurna, sretna oaza

Jeste li čuli za novi trend uređenja doma - dopamin dekor? Saznajte sve o tome kako unijeti radost u životni prostor

Opširnije
Znate li kako postupiti ako vam se dogodi prometna nezgoda?

U slučaju prometne nezgode trebate znati što ste dužni poduzeti

Opširnije
Kako putovati sigurno s kućnim ljubimcem

Nekoliko korisnih savjeta za sigurno putovanje automobilom s vašim najdražim dlakavim prijateljima

Opširnije
Zašto je nekim ljudima uvijek hladno i kako se zagrijati?

 Ako vam je neprestano hladno, provjerite imate li dovoljno sna, jeste li pod stresom i pročitajte savjete kako se zagrijati ako ste nepopravljivo zimogrozni

Opširnije
Neka planiranje troškova bude vaša najbolja novogodišnja odluka!

Planiranjem troškova ostvarite svoje ciljeve i financijsku neovisnost.

Opširnije
Briga o zdravlju nije znak slabosti, već snage: muškarci, pazite na sebe!

Muškarci imaju manje izraženu svijest o zdravlju, rjeđe govore o svojim osjećajima. Zašto je tome tako?

Opširnije
Osiguraj posao koji voliš

Osiguranje imovine obrtnika i poduzetnika 

Opširnije
Zašto je osiguranje doma bolja odluka za vas i vašu obitelj?

Mislite li da je osiguranje doma skupo? Dopustite nam da vas razuvjerimo. 

Opširnije
Posebni trenuci zbog kojih vrijedi osigurati dom

Neke od malih stvari koje nas čine sretnima kod kuće znamo cijeniti tek kad ih izgubimo. Zato je važno prisjetiti ih se, i na vrijeme zaštititi svoj dom.

Opširnije
Savjeti za uspješnu prvu školsku godinu

Donosimo vam nekoliko praktičnih savjeta uz koje će prvi školski dani (p)ostati lijepa životna uspomena.

Opširnije
Avantura vas zove – istražite svijet uz solo putovanje!

Što nam je potrebno za sigurno i uzbudljivo solo putovanje?

Opširnije
Savjeti za putovanje avionom

Donosimo mali vodič za putnike u kojem pišemo više o tome što (ne)smijete nositi sa sobom u avion.

Opširnije
Jet lag – kako si pomoći u prilagodbi na novu vremensku zonu?

Donosimo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da uspostavite kontrolu nad svojim fizičkim stanjem kada imate simptome jet laga

Opširnije
Savjeti za rashlađivanje prostora tijekom vrućina

Uz nekoliko korisnih savjeta rashladite prostor bez klime!

Opširnije
Praktični savjeti za uspješno pakiranje

Što napraviti da pakiranje za put prođe bez stresa? Kliknite i saznajte više!

Opširnije
Kako uštedjeti bez prevelikog odricanja

Značajne uštede u kućanstvu možemo postići malim koracima: od planiranja kupnje do DIY projekata

Opširnije
Kontrolirate li svoj novac ili on kontrolira vas?

Važni koraci u postupanju s novcem koji će vam olakšati financijske brige na duge staze


 

Opširnije
Mala škola ljubavi: kako biti sretan u paru, kad smo toliko različiti?

Kako biti i ostati sretan u vezi unatoč različitostima, navikama i karakternim osobinama? Mala škola ljubavi za sretno Valentinovo!

Opširnije
Zašto je vježbanje jedna od najvažnijih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje

Bilo kakva tjelesna aktivnost bolja je od nikakve, a evo i zašto

Opširnije
Kako održavati mentalnu kondiciju

Uz fizičku, važno je održavati i mentalnu kondiciju.

Opširnije
Kako ostvariti važne odluke i postići dugoročne ciljeve

Kako novogodišnje odluke pretvoriti u ostvarive ciljeve?

Opširnije
​Zanimljivosti o Božiću koje možda niste znali

Ako ste ljubitelj „najljepšeg vremena u godini“, sigurni smo da raspolažete s mnogo informacija o Božiću, no znate li za ove?

Opširnije
Osigurajte kuću ili stan za miran san već od 4,84 eura mjesečno

Ovaj mali putokaz neka vam olakša put kroz šumu informacija i odabir najbolje opcije osiguranja za vaš dom.  

Opširnije
11 mitova o karcinomu dojke

Sve što trebate znati o raku dojke, prevenciji i nošenju s ovom bolešću koja je izlječiva u 98 posto slučajeva ako se otkrije na vrijeme!

Opširnije
7 dobrih razloga za ugovaranje životnog osiguranja

Životno osiguranje jedini je financijski instrument koji kombinira sigurnost i štednju

Opširnije
Što je ono što nas čini sretnima?

Što nam je potrebno da bismo postali i ostali sretni? 

Opširnije
Sve što trebate znati o inflaciji

Što je inflacija i zbog čega nastaje?

Opširnije
5 savjeta za povratak u svakodnevicu nakon godišnjeg odmora

Ako vam završetak godišnjeg odmora teško pada, primijenite naših 5 savjeta kako si olakšati svakodnevicu.

Opširnije
Gubitak kilograma počinje u glavi

Umjesto mukotrpnih dijeta, do željene figure možemo puno zdravije doći promjenom načina života

Opširnije
Pretvorite FOMO u JOMO

5 savjeta kako smanjiti vrijeme koje gubimo na društvenim mrežama

Opširnije
Živjeti održivo: 9 savjeta za zeleniju svakodnevicu

Čak i uz male promjene, dugoročno možete učiniti nešto dobro za naš planet.

Opširnije
Kako zaštititi svoj dom prije odlaska na odmor?

Što je sve potrebno učiniti da naš dom pripremimo i osiguramo prije odlaska na odmor.

Opširnije
Kako pomoći psima na velikim vrućinama

Kako vaš pas ne bi dobio sunčanicu ili toplinski udar, pročitajte kako mu možete pomoći kad su velike vrućine

Opširnije
Što kad vam je svega previše?

Većinu rutinskih kućanskih poslova i "nevidljivih" zadataka obavljaju žene. Donosimo nekoliko savjeta kako si olakšati život i skinuti dio tereta sa svojih leđa.

Opširnije
Biciklirajte - ali sigurno! Provjerite poznajete li pravila vožnje i prometne propise o bicikliranju

Kako stojite s poznavanjem biciklističkih propisa? Provjerite svoje znanje i vozite sigurno!

Opširnije
Život nakon pandemije

Donosimo vam nekoliko savjeta o tome kako vratiti svoj život u uobičajenu pretpandemijsku svakodnevicu.

Opširnije
Kako putovati na ekološki prihvatljiv način

Kako smanjiti emisiju stakleničkih plinova na putovanju, kakav smještaj odabrati i kako pridonijeti zelenom turizmu

Opširnije
7 savjeta koji mogu poboljšati kvalitetu vašeg sna

Budite li se jutrima umorni, bolnog tijela i neraspoloženi? Ne brinite, uz malo truda moguće je poboljšati kvalitetu i trajanje sna na jednostavan i prirodan način.

Opširnije
Nezgode u domu i kako ih izbjeći

Planirate li veće kućanske poslove, poput proljetnog čišćenja, dobro će vam doći poneki savjet kako spriječiti potencijalne ozljede prije nego što se primite posla

Opširnije
Kroz igru i zabavu učite djecu o sigurnom ponašanju u prometu

Donosimo vam 10 savjeta kako svoju djecu naučiti da postanu sigurni sudionici u prometu. 

Opširnije
50 načina za predah

Ako vam nedostaje inspiracije, imamo 50 ideja za kratki predah na poslu, kod kuće ili bilo gdje da se nalazite.

Opširnije
Mitovi o osiguranju

Najčešći mitovi i zablude o osiguranju.Donosimo činjenice koje će vam pomoći donijeti informiranu i odgovornu odluku.

Opširnije
Hrana koja podiže raspoloženje

Zimski blues ublažite hranom koja sadrži protein triptofan koji pomaže našem tijelu da proizvede serotonin, hormon sreće.

Opširnije
5 jezika ljubavi

Dok neki ljubav iskazuju fizičkim dodirom, drugima je nepodijeljena pažnja partnera najveći dokaz ljubavi. Naučite „strane“ jezike ljubavi kako biste se međusobno bolje razumjeli i voljeli na svim jezicima.

Opširnije
5 savjeta za pravednu raspodjelu poslova u kućanstvu

Kako pravedno podijeliti kućanske poslove i obiteljske obaveze

Opširnije
Kako možemo biti sigurni da su proizvodi i usluge koje kupujemo doista „zeleni“ i održivi?

Svakodnevnim, malim ali važnim odlukama možemo pozitivno utjecati na svijet, kao što su odluke o proizvodima i uslugama koje kupujemo.

Opširnije
Sedam pravila za sretne blagdane

Bilo da spadate u obožavatelje Božića ili ste istinski Grinch, dobro je prisjetiti se i živjeti vrijednosti zbog kojih Božić i jest najčarobniji blagdan.

Opširnije
Savjeti za putovanja u vrijeme pandemije

Kako putovati u vrijeme pandemije COVID-19? Putno osiguranje može vas zaštititi od neželjenih troškova!

Opširnije
Što djeca trebaju znati o novcu, štednji i financijama općenito?

Koje osnovne i korisne ideje o financijama možete podijeliti s djecom ovisno o njihovoj dobi

Opširnije
Kako bolje i sigurnije voziti

Na što sve trebate obratiti pozornost kako biste smanjili mogućnost nesreće? Pročitajte nekoliko jednostavnih savjeta!

Opširnije
UZV dojki - imate li razlog za brigu?

Savjeti dr. med. Drage Ljubić, Zdravstveni centar Novamed


Opširnije
Moje dijete ima temperaturu - što učiniti?

Savjeti dr. med. Ive Palčić, Poliklinika za dječje bolesti Helena

Opširnije
Najpopularnije aplikacije za praćenje zdravlja

Tražite najbolje aplikacije za očuvanje svog zdravlja? Bilo da se brinete o svom tijelu ili o svom umu, ove stvari jednostavno morate isprobati!

Opširnije
Sedam savjeta za zaštitu doma za vrijeme godišnjeg odmora

Savjeti za sigurnost doma prije odlaska na godišnji odmor

Opširnije
Najbolja mjesta za izlet u kontinentalnoj Hrvatskoj

Ako ne idete na more, iskoristite vikend ili slobodan dan za posjet nekoj od predivnih izlet destinacija u kontinentalnoj Hrvatskoj

Opširnije
Kako pripremiti automobil za put

Putujete li na odmor automobilom, ne zaboravite ga pripremiti za put.

Opširnije
Što zapravo znači brinuti o sebi?

Popis nekoliko univerzalnih stvari koje već sutra možete početi prakticirati ako se želite uistinu početi brinuti o sebi.

Opširnije
Pametnim trošenjem do više zadovoljstva u životu

Promjene navika trošenja mogu nas učiniti sretnijima i zadovoljnijima.

Opširnije
Prava u osiguranju

Vodimo vas kroz vaša prava u osiguranju - od ugovaranja do isplate

Opširnije
Zdravlje nakon četrdesete: preporučeni preventivni pregledi

Donosimo preporuke na što biste trebali pripaziti nakon što uđete u peto desetljeće, iako možda nemate nikakvih zdravstvenih tegoba.

Opširnije
Biti ili ne biti sam svoj majstor?

Što doma možete popraviti uz malo alata, a što je bolje prepustiti majstoru od zanata

Opširnije
Kako iznajmiti stan

6 koraka do uspješnog najma stana

Opširnije
Savjeti za uspješnu prodaju automobila

Sve što trebate znati o prodaji rabljenog vozila - od oglašavanja do prijepisa vlasništva

Opširnije
Najvažnija pitanja i odgovori o potresu

Kako prijaviti štetu, kako osigurati dom od potresa i jesu li se cijene osiguranja mijenjale

Opširnije
10 stvari koje možete učiniti za naš planet

Jednostavne stvari koje možete primijeniti odmah, želite li pomoći očuvanju prirode odnosno smanjiti svoj ekološki otisak.

Opširnije
9 loših navika koje štete ženskom zdravlju

Neke svakodnevne navike kojih možda nismo ni svjesne s vremenom nam mogu prouzročiti zdravstvene teškoće 

Opširnije
Vodič kroz dodatno zdravstveno osiguranje

Najvažnija pitanja i odgovori o dodatnom zdravstvenom osiguranju: tko ga može ugovoriti i kako, te koliko košta polica

Opširnije
Nezgode u kućanstvu i kako ih izbjeći

Ozljede zadobivene kod kuće češće su od ozljeda na radu!

Opširnije
Vodič kroz dopunsko zdravstveno osiguranje

Najvažnija pitanja i odgovori o dopunskom zdravstvenom osiguranje: čemu služi, tko ga može ugovoriti i koje pogodnosti pruža

Opširnije
Kako pripremiti dijete za školu

Donosimo savjete kako pripremiti klince za školu i cijeloj obitelji olakšati prve tjedne školske godine u kojem razbibrigu zamjenjuju obaveze.

Opširnije
Top 10 pjesama za putovanje automobilom

Donosimo prijedlog 10 top pjesama za putovanje automobilom.

Opširnije
Zašto je djecu bolje odvesti u prirodu nego u šoping centar

Igra u prirodi je zdrava, djeca razvijaju empatiju prema drugim živim bićima, a planiranje izleta povezuje i usrećuje cijelu obitelj

Opširnije
Bicikliranje – zdrav i društveno poželjan način prometovanja

Kriza sa širenjem bolesti COVID-19 pridonijela je popularizaciji održivih načina prometa 

Opširnije
Jesu li uredi otvorenog tipa stvar prošlosti?

Hoće li zdravstvena kriza zauvijek promijeniti način na koji poimamo poslovni prostor?

Opširnije
Kvalitetna prehrana najbolja je prevencija

Ono što jedemo određuje našu budućnost i kvalitetu života.

Opširnije
Zarazite se samo humorom i smijehom

Držite distancu, ali približite se osmijehom!

Opširnije
Nakon fizičkog zdravlja treba sačuvati i zdrav razum

Složili smo listu stvari koje nam mogu pomoći sačuvati mentalno zdravlje.

Opširnije
Kako uskladiti rad od kuće i privatni život

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života, tzv. „work-life balance“ je u uvjetima pandemije koronavirusa i rada od kuće poprimila sasvim novo značenje. 

Opširnije
Kako zadržati pozitivan stav za vrijeme krize

Život nam se svima okrenuo naglavačke. Evo na što se trebamo fokusirati da bismo zadržali pozitivan stav.

Opširnije
Treba li vam digitalna detoksikacija?

Možete li zamisliti dan, tjedan ili čak mjesec dana bez mobitela i interneta? 

Opširnije
Kako vježbati kreativnost

Kreativnost je vještina na kojoj se može raditi i svi tu sposobnost možemo razvijati! 

Opširnije
Sve što morate znati o putnom osiguranju

Dok ste na odmoru nije vrijeme za dodatne brige.

Opširnije
Mogu li internet i društveni mediji biti sigurni za djecu

Kad je primjereno da dijete otvori profil na društvenim mrežama, koliko vremena može provesti na internetu i kako ga zaštititi od mogućih opasnosti?

Opširnije
Kako srezati troškove i uživati u financijskoj neovisnosti

Kako se riješiti stihijskog kupovanja, minusa i preuzeti kontrolu nad svojim novcem

Opširnije
Razlike između dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Što je dopunsko, a što dodatno zdravstveno osiguranje, čemu služe i tko ih treba?

Opširnije
Što nas djeca mogu naučiti

Usred važnog nastojanja da djecu učinimo što sličnijima sebi, zaboravljamo što sve mi možemo od njih naučiti. 

Opširnije
Što donosi novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama: Vozite odgovorno i oprezno jer vas nepažnja može jako skupo stajati

Mogućnost zaplijene automobila okorjelim recidivistima, oduzimanje i ukidanje vozačke dozvole i značajno veće kazne za prometne prekršaje novine su novog Zakona  koji 1. kolovoza stupa na snagu. 

Opširnije
Razlozi za donošenje najvažnije financijske odluke u životu

Ovo su neke životne prekretnice koje ljude motiviraju da kupe životno osiguranje.

 

Opširnije
Pet ideja kako ljetne praznike učiniti djeci zanimljivima

U jeku ljetnih praznika, evo nekoliko ideja kako da u djetetu školske dobi potaknete neke korisne navike, kreativnost i humanost.

Opširnije
Poslije oluje treba se pripremiti na novu: evo zašto je važno osigurati nekretninu (2.dio)

Odmah iza straha od provale, nalaze se rizici od požara ili puknuća cijevi koji mogu izbiti u vašoj kući, stanu ali i u nekom od susjednih stanova

Opširnije
Poslije oluje treba se pripremiti na novu: evo zašto je važno osigurati nekretninu (1.dio)

Zašto je važno osigurati nekretninu i što se sve može pokriti osiguranjem

Opširnije
Kako prebaciti u nižu brzinu i najbolje iskoristiti slobodno vrijeme

„Sposobnost da inteligentno iskoristimo dokolicu posljednji je proizvod civilizacije“-Bertrand Russel

Opširnije
Financijska pismenost: zašto nam treba i kako nam može promijeniti život

Preuzimanje odgovornosti za vlastitu budućnost i donošenje ispravnih financijskih odluka pomaže ostvarenju životnih ciljeva i donosi dobrobit cijelom društvu.

Opširnije
Kako pobijediti proljetni umor

Premda je proljeće godišnje doba kojem se svi veselimo jer se priroda budi i počinje novi životni ciklus, mnoge muči proljetni umor. Je li to mit ili našem organizmu doista treba neko vrijeme da se privikne na nove vremenske uvjete? 

Opširnije
Sedam stvari koje trebate napraviti prije kupnje novog doma (na kredit)

Ako se spremate kupiti stan ili kuću i započeti novi život pod vlastitim krovom, pročitajte ovih sedam savjeta prije nego što uletite u avanturu zvanu stambeni kredit.   

Opširnije
5 savjeta za opuštenije blagdane

Tko ovo doba godine ne bi volio, tko bi mu odolio? Kako se othrvati prevelikim očekivanjima i izbjeći blagdanski stres, donosimo u novom blogu.

Opširnije
6 najčešćih financijskih grešaka koje činimo u mladosti

Iako se često čini da su mjesečna primanja i nekretnine najbolji pokazatelj imovinskog stanja, stvarna financijska situacija je zapravo zbir svih financijskih odluka koje smo donijeli tijekom života.

Opširnije
Zašto smo pokrenuli Radost života ili priče koje čine razliku

Upoznajte Stellu, zvijezdu bez granica i Ermina, dječaka romske nacionalnosti koji kad odraste želi biti baš kao njegov tata!
FOTO: Rade Popadić/Dalmacija danas

Opširnije
Dobri razlozi za dodatno zdravstveno osiguranje za dijete – već od rođenja

S dodatnim zdravstvenim osiguranjem birate ustanovu i termin pregleda u renomiranoj zdravstvenoj ustanovi. Bez uputnica i lista čekanja.

Opširnije
Ono što volimo to i osigura(j)mo!

Nekretninu u kojoj živi osiguralo je manje od trećine građana Hrvatske.

Opširnije
Tko se boji rizika još?

Naslovu unatoč, ne trebamo se bojati rizika, već njihovih posljedica.

Opširnije
Ne dajte ekranima da izgladne vaše srce

Hrvatski predškolci provode 2,4 sata dnevno pred ekranom. Kako onda zaštititi djecu od prekomjernog izlaganja ekranima?

Opširnije
Kako naše potrebe i odgovornosti rastu s djecom

Svatko tko ima djecu, zna kako to ide: godine prolaze munjevito i nismo se ni okrenuli, a naša beba već je na pragu proslave zadnjeg jednoznamenkastog rođendana.

Opširnije
Kako odgovoriti na pitanja od kojih boli glava

Sigurno ste se bezbroj puta našli u situaciji da vam netko postavi nepristojno pitanje i niste se ni snašli, a već se opravdavate, objašnjavate…nemojte

Opširnije
Rad u papučama: prednosti, mane i kako stojimo s tim u Hrvatskoj

Svijet u kojem sve brojnija radna snaga postaju milenijci, tipična slika radnog mjesta u uredu, uz osmosatno radno vrijeme, godišnji odmor i rad u tvrtki „dok nas mirovina ne rastavi“, lagano postaje retro.

Opširnije
Zašto dijete treba biti vezano u autosjedalici?

Sigurnost djece svakom bi roditelju morala biti na prvom mjestu, no unatoč rizicima koju su ogromni, prema podacima Udruge RODA čak 90 posto roditelja u Hrvatskoj ne koristi autosjedalice pravilno.

Opširnije
Odgovori na najčešća pitanja o osiguranju doma

Iako je osiguranje doma dobrovoljno, spada u osnove planiranja mirnog i bezbrižnog života.

Opširnije
Čišćenje kao terapija

Psiholozi tvrde da osjećaj kontrole koji osigurava čišćenje životnog prostora uspješno nadoknađuje nemogućnost preuzimanja kontrole u drugim područjima života.

Opširnije
Što nakon prometne nezgode

Ako vam se dogodi prometna nezgoda, neovisno o tome tko je za nju odgovoran, pokušajte ostati pribrani i držite se procedure propisane u takvim situacijama.

Opširnije
Najluđe stvari o automobilima koje sigurno niste znali

Automobili su poznati od kraja devetnaestog stoljeća, od kada su promijenili ne samo način prometovanja, već i svijet.

Opširnije
Na što trebate obavezno pripaziti kad osiguravate auto

Ističe li vam obvezno osiguranje automobila, a dosad ste tu policu osiguranja doživljavali samo kao „još jednu formalnost“ razmislite još jednom.

Opširnije
Razbijen mit: stereotipima unatoč, vožnja nije (samo) muški posao

Je li doista tako, jesu li žene generalno lošiji vozači od muškaraca ili je i umijeće vožnje individualno?

Opširnije
Koliko stvarno košta posjedovanje automobila

Planirate li kupnju novog ili rabljenog automobila, vjerojatno znate da će vas taj luksuz i znatno koštati.

Opširnije
Sedam najčešćih zabluda o zdravstvenom osiguranju

Boli glava od svih tih naziva i vrsta zdravstvenih osiguranja?

Opširnije
9 savjeta za sretan put u daleke, egzotične zemlje

Donosimo nekoliko korisnih savjeta za sve avanturiste.

Opširnije
Što sve obuhvaća putno osiguranje

Jeste li mislili na nepredviđene situacije koje vam se mogu dogoditi na putu u stranoj zemlji?

Opširnije
Najbolje reklame za automobile svih vremena

Neka briljantna televizijska reklama sigurno vam se dopala, pogledajte naš odabir najboljih.

Opširnije
Sistematski pregled kao vaša prva dobra odluka

Sistematski pregledi sadrže kombinacije pregleda i pretraga

Opširnije
Zdravo dijete će biti zdrav i sretan čovjek

Temelji zdravih životnih navika stvaraju se još u dječjoj dobi.

Opširnije
Pet najvećih nedoumica o životnom osiguranju

Kako postajemo stariji shvaćamo da je životno osiguranje jedan od temelja dobrog financijskog plana.

Opširnije
Životno osiguranje – financijski instrument koji trebate koristiti

Ovisno o vašim financijskim i obiteljskim prilikama, dobi, poslu kojim se bavite i drugim parametrima, možete odabrati vrstu osiguranja koje najbolje odgovara vašim potrebama te iznos koji možete plaćati.

Opširnije
Ne dajte lopovu priliku

Dok vi odmarate, lopovima počinje radna sezona! Ne riskirajte i osigurajte svoj dom kako vas na povratku s toplog Jadrana ne bi dočekao hladan tuš! 

Opširnije
S 0,13 eura na dan osigurajte stan i sebi miran san

Vraćate se kući. Pred zgradom u kojoj živite ugledate vatrogasna kola…Sirena odzvanja čitavim kvartom...

Opširnije
Zamke na koje trebate pripaziti kad kupujete nekretninu

Kako ne biste zapali u zamke pri kupnji stana, donosimo vam nekoliko savjeta koji će vam pomoći u izboru nekretnine.

Opširnije
Kako o uređenju doma razmišljaju žene, a kako muškarci

Muški kriteriji se razlikuju od ženskih - zašto je to tako?

Opširnije
Zašto trebate osigurati svoj dom

U kojoj god priči se pronašli, da bi vaša kućica zauvijek ostala - vaša slobodica, trebate je osigurati.

Opširnije
Krećete na godišnji odmor. A provalnici?

Opasnost od provale u obiteljsku kuću ili stan treba shvatiti ozbiljno.

Opširnije
Ako imam europsku karticu zdravstvenog osiguranja, treba li mi putno

Europska kartica zdravstvenog osiguranja nema sva pokrića koja ima putno osiguranje.

Opširnije
Jeste li sigurni da je vaše dijete sigurno na internetu

Svijet u kojem danas odrastaju djeca nije ni nalik svijetu u kojem su odrastali njihovi roditelji.

Opširnije
Zašto je autoosiguranje obvezno i kako ga ugovoriti?

Obvezno autoosiguranje i pokrića koja se mogu ugovoriti za dodatnu zaštitu

Opširnije
Top 7 automobila za gužvu

Zasigurno ste poželjeli imati neki od nevjerojatnih filmskih automobila kojima možete jednostavno preskočiti gužvu.

Opširnije
Slavni glumci za volanom

Svi već znamo kako poznati glumci kuhaju, plešu ili pjevaju, ali koji od njih su vješti za volanom.

Opširnije